• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W części sal wykładowych znajdują się pętle indukcyjne współpracujące  z indywidualnymi aparatami słuchowymi, wspomagające  osoby niedosłyszące, zapewniające lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych i innych spraw związanych ze studiowaniem.

Studenci niedosłyszący/niesłyszący  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

  • przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć i zaliczeń,
  • przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku),
  • wydłużenie czasu zdawania testu/testów w przypadku studentów głuchych i z głębokim niedosłuchem, ale nie więcej niż o 50%.