• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Studenci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi  mogą ubiegać się o:

  • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów,
  • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta,
  • bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry i psychologa.