• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Stypendia fundowane przez Energa-2

Czterech studentów kierunku elektrotechnika, realizowanego w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej podpisało umowy stypendialne, ufundowane przez firmę Energa-Operator SA. Stypendia będą wypłacane od V semestru przez 15. miesięcy. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wydarzenie to odbyło się w ograniczonym gronie osób na Wydziale Politechnicznym.

Energa-Operator SA w ramach wieloletniej współpracy z Akademią Kaliską przeprowadziła X edycję konkursu stypendialnego, w ramach którego funduje stypendia skierowane do studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym kierunku elektrotechnika realizowanego na Wydziale Politechnicznym. W poprzedniej IX edycji w roku 2020 takie stypendia zostały przyznane 2 studentom kierunku Elektrotechnika.

4 stycznia 2022 r. przeprowadzone zostały spotkania konkursowe ze stypendystami Akademii Kaliskiej. Spotkania zgodnie z rekomendacjami odbyły się online.

Studenci kierunku Elektrotechnika zaprezentowali swoje prace konkursowe i  odpowiedzieli na pytania Komisji Konkursowej dotyczące prezentowanych prac o tematyce:

 • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
 • Technologia ładowania samochodów elektrycznych.
 • Wyłączniki próżniowe w sieci 110 kV.

Tematyka prac przedstawionych przez studentów była bardzo ciekawa i aktualna. Prace były interesujące i poruszały technologie, które w Polsce nie są jeszcze dobrze rozwinięte. Studenci w swych pracach zwrócili uwagę na to, że rozwiązania z pozoru idealne, posiadają swoje wady, których nie można ignorować i trzeba się z nimi zmierzyć, także pod kątem ochrony środowiska.  

W Komisji konkursowej było dwóch przedstawicieli Akademii Kaliskiej oraz trzech Energa-Operator SA:

 1. Piotr Czarnywojtek – Prodziekan Wydziału Politechnicznego,
 2. Dominik Wojtaszczyk – Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Elektrotechnika,
 3. Marcin Andrzejewski – Dyrektor Rejonu Dystrybucji Ostrów Wlkp.,
 4. Robert Karolak – Kierownik Biura Zarządzania Usługami,
 5. Krystyna Kulon – Główny Specjalista ds. Personalnych.

Komisja rekomendowała przyznanie stypendiów niżej wymienionym studentom:

 1. Jakub Marcinkowski,
 2. Michał Pawelec,
 3. Mateusz Koniarek,
 4. Kamil Leszka.

Decyzja Komisji Konkursowej została zaakceptowana przez Energa-Operator SA i w efekcie zostały przygotowane i podpisane przez studentów umowy na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.