• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl