• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

140 studentów studiów licencjach i magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego, odebrało 29 czerwca karty absolutoryjne. Tego samego dnia swoją uroczystość miało także 70 słuchaczy studiów podyplomowych.

Absolutorium na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego odbyło się już po raz 24. Wzięło w nim udział 140 studentów studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunków: zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studiów magisterskich, kierunków zarządzanie i dowodzenie oraz bezpieczeństwo narodowe. Gratulacje i życzenia pomyślności przekazały absolwentom Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. UK dr Beata Wenerska.

Tego samego dnia odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych. W mijającym roku akademickim 70 słuchaczy zdobywało wiedzę i umiejętności na kierunkach: Executive Master of Business Administration z Zarządzaniem Projektami, Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne, Kadry i Płace w Prawie i Praktyce, Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dariusz Rohde, który pogratulował absolwentom ich osiągnięć i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. Andrzej Wojtyła podkreślił, jak ważne jest ciągłe rozwijanie swojej wiedzy poprzez studia podyplomowe. Zachęcił absolwentów do dalszej edukacji i nieustannego doskonalenia swoich umiejętności w dynamicznie zmieniającym się świecie.