• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Szczepienia przeciwko COVID

W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19 istnieje możliwość zaszczepienia studentów kierunków medycznych, nauczycieli akademickich uczelni medycznych oraz pracowników uczelni, niebędących nauczycielami, którzy przebywają w trybie ciągłym na terenie podmiotu leczniczego (w tym przypadku Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej).

Co ważne, nauczyciele akademiccy, zatrudnieni równocześnie w uczelni oraz w podmiocie leczniczym (szpital, przychodnia), zgłaszani są przez ten podmiot (szpital, bądź przychodnię).

Pozostali nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz studenci, którzy pragną się zaszczepić proszeni są o:

  • przysłanie zgłoszenia ze służbowego bądź studenckiego meila z domeną Akademii Kaliskiej na adres  email: j.banasiak@akademia.kalisz.pl do godz. 10 dnia 31. grudnia 2020 roku. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail,
  • przysłanie wypełnionego i podpisanego formularza oświadczenia o wyrażeniu zgody na szczepienie.