• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Joanna Szczepanik

Temat rozprawy doktorskiej
Stan zapalny w chorobie Hashimoto na tle diety i poziomu aktywności fizycznej

Promotor/Promotorzy

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Katarzyna Domaszewska

Data wszczęcia postępowania

11.10.2022r.

Obrona

01.02.2023r.

Data nadania stopnia

15.06.2023r.

Recenzenci

prof. ucz. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora
(Instytut Medyczny Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku)

dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka
(Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych Katedra Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
(Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Mazowiecka w Płocku; Wydział Nauk o Zdrowiu)