• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Kaja Kasprzak

Temat rozprawy doktorskiej
Wpływ nowych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo społeczne w Unii Europejskiej

Promotor

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Promotor pomocniczy

Recenzenci

  • dr hab. Weronika Jakubczak
  • dr hab. Andrzej Pieczywok
  • dr hab. Henryk Noga

Data wszczęcia postępowania

30.03.2023

Obrona

19.05.2023

Data nadania stopnia

15.06.2023

Dokumenty