• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

Cele główne projektu odnoszą się do:

 • podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • podniesienia kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego i będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Kompleksowego Planu Rozwoju PWSZ w Kaliszu.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 083 431,94 PLN

Materiały do pobrania:

Wykaz wszystkich kursów projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularze rekrutacyjne dla uczestników projektu – pracownik uczelni

Formularze rekrutacyjne dla uczestników projektu – student

Zespół realizujący projekt

Skład osobowy zespołu projektowego:

 • Kierownik projektu dr Ryszard Maciejewski,
 • Z-ca kierownika dr Piotr Szewczyk
 • Specjalista ds rozliczeń mgr Anna Sobczak,
 • Specjalista ds kadr mgr Izabela Krzywda,
 • Specjalista ds rekrutacji mgr Anna Szymańska,

Skład Rady Programowej:

 • dr Ryszard Maciejewski Dziekan Wydziału Politechnicznego,
 • dr Beata Wenerska Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
 • dr n.med. Beata Koźlak Prodziekan Wydziału Medycznego,
 • dr Arkadiusz Janiak Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Sportu.

Kontakt

Kierownik projektu:
dr Ryszard Maciejewski, email: r.maciejewski@akademia.kalisz.pl, adres: 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 201-205

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
mgr Anna Szymańska, tel. 627679520, email: a.szymanska@akademia.kalisz.pl,

adres Kalisz, ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum) pok. 004