• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
flaga wraz z godłem Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 105.250,00 PLN

Całkowita wartość: 57 900,00 PLN

Krótki opis: 

 “Zarządzanie zmianą czy zmiana zarządzania” – to ogólnopolski, interdyscyplinarny projekt naukowy. Konferencja jest coroczną okazją do wymiany doświadczeń i poglądów poprzez liczne kontakty świata nauki z przedstawicielami instytucji, firm oraz wzajemną inspirację uczestników.

Gwałtowne tempo przeobrażeń, które mają miejsce niemal we wszystkich aspektach współczesnego świata, zmusza do podjęcia określonych działań i przyjęcia konkretnych postaw wobec wyzwań i wymagań otoczenia.

Szerokie grono uczestników stanowią naukowcy z różnych ośrodków, przedsiębiorcy, osoby prowadzące biura rachunkowe, księgowi, pracownicy działów kadrowo-księgowych, członkowie Stowarzyszenia Księgowych, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, pracownicy działów IT, pracownicy ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej, młodzi naukowcy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci i studenci.

Sesja I W czasie tej sesji podjęty zostanie temat zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych (zasiłków). Wskazane zostaną również aspekty automatyzacji procesów oraz analiza zmian w ubezpieczeniach społecznych dla przedsiębiorców. Eksperci z ZUS zaprezentują dane liczbowe oraz analizy dotyczące przedmiotowego obszaru.

Sesja II dotyczyła będzie analizy stanu obecnego oraz prognozowanych zmian wynikających z Polskiego Ładu. Naukowcy, eksperci i praktycy wskażą na założenia, rewolucyjne zmiany oraz konsekwencje dla przedsiębiorców. Polski Ład zostanie poddany analizie z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych oraz VAT.

Sesja III wskaże na główne problemy współczesnej rachunkowości w dobie zmian. Naukowcy, eksperci i praktycy będą wymieniali się wynikami badań oraz doświadczeniami związanymi z transformacją zawodu księgowego w dobie pandemii, cyfryzacji i dynamicznie następujących zmian przepisów. Podczas tej sesji prelegenci podzielą sie wynikami badań dotyczących zmniejszenia się liczby czynnych biegłych rewidentów w Polsce w latach 2010-2021 i wskażą na przyczyny tej tendencji. Zaprezentowane zostaną szanse i zagrożenia związane z regulacją zawodu księgowego oraz perspektywy rozwoju tego zawodu.

W przypadku potrzeb, których spełnienie mogłoby ułatwić Panu/Pani udział w konferencji prosimy o wypełnienie ankiety.