• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektu: „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” POWR.05.03.00-00-0005/19

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (PWSZ) – Położnictwo” realizowanego w okresie 01.04.2020  do 31.08.2023, który jest odpowiedzią na szereg problemów zdiagnozowanych w badaniach oczekiwań pracodawców wskazujących na potrzebę zniwelowania deficytów kompetencyjnych młodych pracowników.

Poprawa jakości kształcenia nastąpi w wyniku wdrożenia programu rozwojowego i utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Uczestnikami projektu są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym tj. studenci kierunku położnictwo (studia I i II stopnia), kadra dydaktyczna i administracyjna Akademii Kaliskiej. 

PARTNER PROJEKTU: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 591 770,75 zł
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:  2 184 344,38zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2023r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszarów zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Biuro Projektu:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,

Ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz

Osoba do Kontaktu:

Agnieszka Nowak

a.nowak@akademia.kalisz.pl

tel. 62 76 79 511

SZKOLENIA – PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA: