• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
loga funduszy europejskich oraz uni europejskiej

Informacje o projekcie

Projekt „Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Materiały dla Uczestników znajdują się w kursie „Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych… otwiera się w nowym oknie