• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Nauka bliżej Ciebie - Logotypy

Projekt pt. „Nauka Bliżej Ciebie” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt realizowany jest przez Dział Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej. Składa się on z 3 zadań:

 1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży;
 2. Wykłady popularnonaukowe – „Z nauką na Ty”;
 3. Organizacja cyklu spotkań oraz konferencji typu „science to business”.

Linki do podstron:

Wykłady

Warsztaty

Termin realizacji:  01.10.2022 – 31.12.2023 

Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego  254 653,19 zł 

Tematyka wszystkich zadań związana jest z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zadanie 2 jest realizowane jest przez znanych w Polsce popularyzatorów nauki, natomiast zadania: 1 i 3 są prowadzone przez poszczególne Wydziału Akademii Kaliskiej. Koordynowanie całego projektu leży po stronie Działu Współpracy i Rozwoju.

Celem projektu jest popularyzacja nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych i przyrodniczych, wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz budowanie pozycji Akademii Kaliskiej, jako wiodącego ośrodka akademickiego w naszym regionie. Nasze działania o charakterze popularno-naukowym kierujemy do otoczenia społecznego uczelni, w szczególności do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli – osób, których kompetencje do upowszechniania nauki powinny być stale rozwijane.
Zrealizujemy:

 • 78 godzin warsztatów
 • 16 wykładów popularnonaukowych
 • 2 konwenty gospodarcze
 • Spotkania branżowe

Kongres Nauka dla Regionu