• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” nr projektu NdS-II/SP/0056/2023/01.

Dofinansowanie: 834 070 zł

Całkowita wartość: 834 070 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt badawczy pt. „Prezydent Stanisław Wojciechowski. Jego wiek, dokonania, pamięć” realizowany przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa II” w obszarze „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.

Głównym celem projektu jest ukazanie postaci drugiego Prezydenta II Rzeczypospolitej jako jednego z najwybitniejszych twórców polskiej państwowości – obok Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego – a także Józefa Piłsudskiego, podobnie jak innych wielkich postaci tego czasu, formujących kształt niepodległej Rzeczypospolitej.

Projekt zakłada poprzez szerokie badania w kraju i za granicą, archiwalne oraz biblioteczne i bibliograficzne, sporządzenie kompleksowej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej Stanisława Wojciechowskiego.

Rezultatem projektu będzie ponadto organizacja dwóch konferencji naukowych:

  • pierwsza pt. „Znaczenie polskich środowisk politycznych XIX wieku dla formowania kadr Odrodzonej Polski. Historia i biografie”;
  • druga pt. „Życie i dokonania Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego” poświęcona zostanie uformowaniu jego pełnej biografii, istotnej zarówno dla historiografii polskiej, jak i uczelni, która od kilkunastu lat nosi Jego imię – Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Dorobek obu konferencji zamierzamy wydać drukiem w postaci dwóch monografii, włączając w ten sposób pozyskaną wiedzę do polskiego i europejskiego obiegu naukowego.

Zaplanowana jest także szeroka popularyzacja uzyskanej wiedzy poprzez działania wystawiennicze i edukacyjne.

ZESPÓŁ BADAWCZY:

Kierownik

prof. dr hab. Waldemar Łazuga – wybitny historyk, specjalizujący się w dziejach XIX i XX wieku w Polsce

Koordynatorzy

prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak – dyrektor Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych

dr Bogumiła Celer – adiunkt badawczy w Instytucie

Grupa badawcza i naukowa: prof. dr hab. Waldemar Łazuga, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak, prof. UK dr hab. Ewa Andrysiak, prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UK dr hab. Piotr Gołdyn, dr hab. Jarosław Durka, dr Ewa Andrzejewska, dr Małgorzata Bańkowska, dr Bogumiła Celer, dr Sławomir Przygodzki, dr Elżbieta Steczek Czerniawska, mgr Marcin Mikołajczyk.

OKRES REALIZACJI: listopad 2023 – październik 2026

KONTAKT: iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl