• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

NA STUDIACH I STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

loga funduszy europejskich oraz uni europejskiej

Miło nam poinformować, że projekt unijny„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu” złożony w konkursie  nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w wysokości 2.335.001 zł. Łączna wartość projektu to 2.600.224 zł. Większość wsparcia finansowego trafi do studentów, którzy będą chcieli studiować na kierunku Pielęgniarstwo.
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo, ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.
Realizacja projektu będzie polegała na następujących działaniach:

  1. Program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 680 zł (brutto) przyznawane będą na dany rok akademicki, będzie można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
  2. Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
  3. Finansowanie obowiązkowych praktyk zawodowych , zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
  4. Finansowanie praktyk ponadprogramowych, w wymiarze 160 godzin, których program opracowany będzie wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia studentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach opieki paliatywno – hospicyjnej, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii.
  5. Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni.

Projekt będzie realizowany w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i obejmie studentów, którzy zadeklarują udział w Projekcie

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Biuro Projektu

Kierownik Projektu: dr n. farm. Marek Chuchracki

Wydział Medyczny, ul Kaszubska 13, 62-800 Kalisz, pokój 123

tel: 62 7679551

email: fundusze@pwsz.kalisz.pl

PLIKI DO POBRANIA