• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo kapitał ludzki oraz unii europejskiej

Kierownik projektu:
mgr Grzegorz Kryjom

email: grzegorzkryjom@op.pl

Specjalista ds. rekrutacji:
mgr Anna Szymańska

telefon:62 76 79 520

email: a.szymanska@pwsz.kalisz.pl

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości:
mgr Żaneta Stanecka

telefon: 62 76 79 511

email: z.garbarczyk@pwsz.kalisz.pl

Szczegółowe informacje

Tytuł projektu

Z profesjonalnymi kompetencjami na rynek pracy

Cel projektu

Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez współpracę uczelni z pracodawcami i przeprowadzenie dla 60 osób z kierunku Zarządzanie PWSZ w Kaliszu staży zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz specjalistycznych szkoleń warsztatowych podnoszących kompetencje wymagane na rynku pracy.

Cele szczegółowe

  • Wyposażenie w okresie od października 2014 roku do lutego 2015 roku 60 osób w udokumentowane kompetencje interpersonalne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń warsztatowych.
  • Wyposażenie w okresie od lutego 2015roku do czerwca 2015 roku 60 osób w udokumentowane kompetencje zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zorganizowanej pracy zawodowej

Odbiorcy

Studenci III roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie PWSZ w Kaliszu

Aktualne ogłoszenia dla studentów biorących udział w projekcie:

Ogłoszenie 11

W poniedziałek 15 czerwca o godz. 17.30 w Sali 006 Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla osób, które jeszcze odbywają staż oraz dla osób, które ukończyły staż ale nie były na spotkaniu w dniu 25 maja. Obecność obowiązkowa.


Ogłoszenie 10

W poniedziałek 25 maja o godz. 17.30 w sali 006 Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla uczestników projektu, ktorzy ukończyli staże. Obecność obowiązkowa.


Ogłoszenie 9

Spotkanie informacyjne

W piątek 20.03.2015 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie robocze i informacyjne dla wszystkich uczestników projektu. Obecność obowiązkowa.

Ogłoszenie 10

Informacja o pracy licencjackiej

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu pok. 39 Informacji o pracy licencjackiej (plik w załącznikach). Termin oddania sprawozdania to 31.03.2015r.


Ogłoszenie 8

Spotkanie informacyjne

W poniedziałek 19.01.2015 o godz. 11.15 w sali 006 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników projektu. Obecność obowiązkowa.


Ogłoszenie 7

Harmonogram szkoleń – styczeń 2015 – uzupełnienie

(terminy dla pozostałych grup zostaną podane już wkrótce, prosimy sprawdzać aktualizacje ogłoszenia)

DatagodzinasalaNazwa szkoleniagrupa
09.01.201514.30-19.3026Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 2
10.01.20158.00-16.00002Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 2
15.01.201513.00-19.30Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 3
17.01.20158.00-14.30002Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 3
22.01.201513.00-19.3026Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 1
23.01.201513.00-18.4526Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 1
29.01.201513.00-19.3024Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 4
30.01.201513.00-18.4524Zarządzanie łańcuchem dostawGrupa 4

Ogłoszenie 6

Ruszają kolejne szkolenia, których zaliczenie jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram szkoleń – styczeń 2015:

DatagodzinasalaNazwa szkoleniagrupa
07.01.201510.00-16.10Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 4
07.01.201514.30-20.00Aula im. Prof. Cz. GlinkowskiegoPrzedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 3
08.01.20158.30-15.0026Zarządzanie projektamiGrupa 4
08.01.201515.30-21.0026Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 4
09.01.20158.00- 14.3026Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 4
09.01.20158.00- 14.30108Zamówienia publiczneGrupa 3
09.01.201514.30-20.40108Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 3
10.01.201513.00-20.00003Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 3
11.01.20159.00-14.3026Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 3
12.01.20158.00-17.0025Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 1
12.01.20159.40-15.2528Zamówienia publiczneGrupa 3
13.01.20158.00-11.1026Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 1
15.01.201515.00-21.0028Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 2
15.01.20158.30-15.0034Zarządzanie projektamiGrupa 4
16.01.20158.00-13.30103Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 4
16.01.20158.00-14.3024Zamówienia publiczneGrupa 1
16.01.20158.00-14.3028Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 2
19.01.20158.00-17.0026Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 2
19.01.20159.40-15.2542Zamówienia publiczneGrupa 1
20.01.20158.00-11.10103Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 2
21.01.201514.30-20.0026Przedsiębiorczość  a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 2
23.01.20158.00-14.30108Zamówienia publiczneGrupa 4
23.01.201514.30-20.40103Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 2
25.01.201511.20-17.0542Zamówienia publiczneGrupa 4
26.01.20158.00-17.00108Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 3
26.01.20159.40-16.1026Zamówienia publiczneGrupa 2
27.01.20158.00-11.10103Finanse przedsiębiorstw i biznesplanGrupa 3
28.01.20158.00-13.4524Zamówienia publiczneGrupa 2

Ogłoszenie 5:

Studenci – uczestnicy projektu, którzy we własnym zakresie organizują pracodawcę, u którego będą odbywać staż, proszone są o dostarczenie do Biura Rekrutacji (pok.39) wypełnionego Oświadczenia pracodawcy w sprawie zobowiązania do przeprowadzenia stażu studenckiego (oświadczenie w zakładce: pliki do pobrania)


Ogłoszenie 4:

Podział na grupy na szkolenia w ramach projektu (link – plik pdf na dole strony)


Ogłoszenie 3:

Rusza pierwszy cykl szkoleń, których zaliczenie jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram szkoleń – grudzień 2014:

DatagodzinasalaNazwa szkoleniagrupa
14.12.20148.00-12.5044Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 1
14.12.201414.00-19.3020Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 1
14.12.201413.00-18.0044Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 3
15.12.20148.00-12.50108Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 1
16.12.201414.30-20.40006Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 1
18.12.20148.00-12.50004Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 3
18.12.20148.30-15.00006Zarządzanie projektamiGrupa 1
19.12.20148.30-15.00108Zarządzanie projektamiGrupa 2
20.12.20148.00-12.5022Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 4
20.12.20148.30-15.0020Zarządzanie projektamiGrupa 1
21.12.20148.00-12.5022Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 4
21.12.20148.30-15.0020Zarzadzanie projektamiGrupa 2
22.12.20148.00-16.1025Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 1
22.12.20148.00-12.5024Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 2
22.12.20148.00-14.3020Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 4
22.12.20148.30-15.0022Zarządzanie projektamiGrupa 3
23.12.20148.00-12.0025Komunikacja i umiejętności interpersonalneGrupa 1
23.12.20148.00-12.5024Zarządzanie zasobami ludzkimiGrupa 2
23.12.20148.00-13.4520Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwemGrupa 4
23.12.20148.30-15.0022Zarządzanie projektamiGrupa 3

Ogłoszenie: 2

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pt. „Z profesjonalnymi kompetencjami na rynek pracy” 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn.


Ogłoszenie: 1

W dniu 10 grudnia 2014 o godz.11.20 w sali zielonej Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Obecność obowiązkowa.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach podziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”