• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniu 18.10.2021 przedstawiciel Instytutu – dyrektor Marek Pawlicki reprezentował Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na Krajowym Forum Integracji Polskiej Metrologii odbywającym się na Politechnice Lubelskiej. Celem Forum było utworzenie i organizacja działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM). Na spotkaniu, z udziałem m.in. Ministra Edukacji i Nauki P. Przemysława Czarnka oraz Rektora Politechniki Lubelskiej JM P. Profesora Zbigniewa Patera, dyskutowano sposoby i metody integracji, sieciowania i wspólnego występowania o finansowanie projektów, badań naukowych przez polskie jednostki naukowe zrzeszone w PUM. Ponadto delegaci jednostek naukowych podpisali deklarację przystąpienia do PUM oraz zdeklarowali czynny udział w opracowaniu „powszechnego spisu metrologicznego”. Pan Minister Czarnek zapowiedział uruchomienie specjalnego strumienia finansowania projektów metrologicznych z środków własnych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Udział w Forum był wyśmienitą okazją do podtrzymywania i budowania nowych kontaktów naukowych i biznesowych I-CDBKZ.