• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uniwersytet Kaliski będzie współpracował z Turecką Izbą Gospodarczą. – To kolejna organizacja, która dostrzega potencjał naszej uczelni – powiedział po podpisaniu umowy rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Porozumienia ma sformalizować współpracę pomiędzy Uniwersytetem Kaliskim i Turecką Izbą Gospodarczą, która będzie polegała m. in. na wykorzystaniu doświadczeń i dorobku naukowego uczelni, ale także wspólne prowadzenie projektów naukowych i promowanie wymiany między instytucjami w różnych działaniach związanych z nauczaniem.

W imieniu Izby umowę podpisała dyrektor Monika Kozłowska.

– Turecka Izba Gospodarcza to kolejna instytucja, która dostrzega potencjał naszej uczelni – powiedział rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła. – My z kolei doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak prężnie działa organizacja i jakie nasza współpraca, może przynieść korzyści obu stronom. Zresztą, studenci z Turku i powiatu tureckiego stanowią silną grupę w naszej uczelni.

Turecka Izba Gospodarcza jest dobrowolną, samorządną i mającą osobowość prawną organizacyjną osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Została utworzona 28 kwietnia 1999 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców dostrzegających potrzebę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i powiatu. Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu.