• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Nowy samochód, winda i podnośnik, odpowiednio dostosowana strona internetowa czy wyremontowany i specjalnie przystosowany pokój w akademiku – to tylko część udogodnień, jakie uczelnia wprowadziła z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w ramach projektu „Uczelnia Dostępna”.  Projekt merytorycznie wspierały kaliskie fundacje: Bread of Life oraz Mocni Miłością. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia Dostępna II.

Tutaj niepełnosprawność nie jest ograniczeniem – studenci ze specjalnymi potrzebami mają takie same warunki do nauki, jak ich zdrowi koledzy. Przez kilka ostatnich miesięcy w Akademii Kaliskiej (dziś już Uniwersytecie) realizowano projekt „Uczelnia Dostępna”, który objął sześć obszarów m.in. strukturę organizacyjną, architekturę, technologie wspierające czy szkolenia. Zrealizowano osiem zadań, z których te najbardziej widoczne i ułatwiające codzienne funkcjonowanie to zakupy nowego sprzętu: windy do budynku rektoratu przy ul. Nowy Świat, samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami czy podnośnika do Collegium Medicum. Na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami wyremontowano też i odpowiednio wyposażono jeden z pokoi w domu studenta „Bulionik”, a budynek Collegium Novum oznaczono tabliczkami brajlowskimi.

Zakupiono ponadto sprzęt do wypożyczenia m.in. notebooki, dyktafony oraz wyposażenie do sal dydaktycznych: biurka z regulowaną wysokością, rzutnik, systemy wideokonferencji na potrzeby transmisji on-line oraz zestaw do streamingu zajęć, konferencji czy wydarzeń akademickich prowadzonych stacjonarnie dla osób z niepełnosprawnościami. Powstało sześć stref relaksu, w których studenci mogą wyciszyć się i odpocząć. A to tylko część inwestycji, jakie uczelnia poczyniła, by jeszcze bardziej otworzyć się na osoby ze specjalnymi potrzebami.

Strona internetowa uczelni została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stronie funkcjonuje zakładka „Student ze szczególnymi potrzebami”. Zakupiono także licencje i wdrożono nowe systemy informatyczne tj. System Dziekanatowy i Platformę Edukacyjną. W ramach nowych rozwiązań IT przeszkolono kadrę administracyjną, zarządzającą oraz dydaktyczną – wymienia Justyna Przyłęcka, koordynator projektu.

Poczyniono także zmiany organizacyjne: utworzono stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami, którego działania wspiera Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów. Powołano także Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami składający się z rożnego rodzaju specjalistów.

W ramach projektu powołano ponadto Zespół weryfikujący i opracowujący modyfikacje procedur pod kątem dostępności, wydano szereg rekomendacji dotyczących dostępności, a także opracowano i wprowadzono dobre praktyki w zakresie dostępności Akademii Kaliskiej. Podjęto także współpracę z tłumaczem języka migowego oraz zapewniono wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, a pracownicy uczelni zostali przeszkoleni pod kątem obsługi studenta z niepełnosprawnością czy używania prostego języka w administracji uczelnianej – dodaje Justyna Przyłęcka. 

Projekt podsumowano 27 września br. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni z rektorem prof. Andrzejem Wojtyłą na czele, a także zaproszeni goście m.in. Violetta Słupianek, dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciele Fundacji Bread of Life i Mocni Miłością, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz kaliskich szkół. Projekt omówiła jego koordynatorka Justyna Przyłęcka. Głos zabrali ponadto Tomasz Jeżyk z Fundacji Bread of Life, który opowiedział o dostosowaniu placówek oświatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz, przedstawicielka Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10, która wygłosiła prelekcję pt. „Młodzież ze szczególnymi potrzebami, czy szczególne potrzeby młodzieży? Kontekst w pracy psychologa-praktyka”.

Projekt „Uczelnia Dostępna” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia Dostępna II.