• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ponad 70 słuchaczy rozpoczęło w sobotę studia podyplomowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego. Wśród nich 32 osoby będą się kształcić na studia MBA.

– Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na Uniwersytecie Kaliskim – powiedział prof. Uniwersytetu Kaliskiego, dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. – Cieszę się, że zdecydowaliście się państwo na uzupełnienie wykształcenia właśnie u nas. Studia będą realizowane przez doskonałą kadrę, złożoną nie tylko z wykładowców, ale również praktyków. Myślę, że wiedza przekazywana podczas wykładów, będzie jak najbardziej aktualna i pozwoli wam rozwiązywać problemy, z którymi się borykacie na co dzień. Proponujemy więc solidną dawkę wiedzy ekonomicznej, związanej zarządzaniem, psychologią  i prawem. Jestem pewna, iż przekonacie się, że nasze propozycje są naprawdę atrakcyjne.

Studia Executive Master of Business Administration wybrało w tym roku 32 słuchaczy, kierunek ,,Rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja, aspekty prawne” 14 osób, a dwie propozycje, związane z kadrami (,,Kadry i płace w prawie i praktyce”, a także ,,Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy”) zdecydowało się w sumie studiować 27 osób.

– Pragnę powitać państwa w murach najmłodszego uniwersytetu w Polsce – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Jesteśmy klasycznym uniwersytetem, nie przymiotnikowym i pochwalę się, iż jesteśmy uczelnią wyjątkową – nie ma w Polsce Uniwersytetu, który kształciłby studentów w zakresie nauk politechnicznych, medycznych czy społecznych i humanistycznych. Nasz mały uniwersytet zawiera jednak wszystkie te kierunki, ponieważ jesteśmy uczelnią, zorganizowaną na wzór anglosaski. Cieszę się, że wybraliście Uniwersytet Kaliski, na którym dużą wagę przywiązujemy do zarządzania. A to nie było często doceniane – dopiero od kilkunastu lat mówi się, że działanie powinno być oparte na dobrym zarzadzaniu. Musimy diagnozować problem, ocenić i przewidzieć jak może być rozwiązany, następnie podjąć działanie i dokonać oceny. Państwo pewnie intuicyjnie realizujecie to wszystko, o czym będziecie tutaj słuchać, a ja się cieszę, że możemy was tutaj kształcić i uporządkować waszą wiedzę w tym zakresie. Tradycją prowadzenia studiów podyplomowych w naszej uczelni, jest wypełnianie ankiet przez słuchaczy, po zakończeniu procesu kształcenia. Wyniki są dla nas pozytywne, ale mnie zawsze zależy, abyście opisali, co należy poprawić. My dzięki wam też się uczymy i korygujemy program studiów. Życzę państwu, abyście się jak najwięcej nauczyli, ale też, abyście nawiązali kontakty, które zaowocują w przyszłości. 

– Rektor zwrócił uwagę na oceny studiów podyplomowych – dodała dr Beata Wenerska. – Po zakończeniu każdej edycji prosimy słuchaczy o wypełnienie ankiety, w której wyrażają własne opinie na temat studiów. Generalnie nie ma zastrzeżeń, co potwierdza trafność zakresu programowego. Ale na przestrzeni lat wprowadziliśmy drobne zmiany, co z kolei świadczy o tym, że bierzemy pod uwagę państwa głosy. A teraz zapraszam na wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Krzysztof Koszela – naukowiec, ale również wieloletni praktyk. Dr hab. Inż. Krzysztof Koszela, zanim związał się z nauką, był m. in. dyrektorem ds. rozwoju rynków zagranicznych i członkiem zarządu firmy Colian, a także prezesem zarządu spółki Ziołopex.
– Mój wykład zostanie oparty na trzech kluczowych słowach: zmiana, komunikacja i człowiek. Jedyna rzecz stała w życiu to właśnie zmiana. Zmiana jest pewna i dotyczy wszystkich obszarów działalności człowieka. Firmy i biznesy dzisiaj muszą dostosowywać do zmian nie tylko technologie, ale przede wszystkim ludzi. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach – baby boomers chwaliło się tym, że udało się przetrwać mu, mimo wielu trudnych doświadczeń. Kolejne pokolenie – pokolenie X – chciało się kształcić, ale już następne – pokolenie X – wyznawało zasadę: nie chcemy posiadać chcemy doświadczać. Pokolenie Z hołduje zasadzie: chcę mieć i być, ale na moich zasadach, a obecne pokolenie alfa jest niecierpliwe, ponieważ jego przedstawiciele chcą wszystko tu, teraz, natychmiast. I w swoich firmach spotykacie państwo przedstawicieli wszystkich pokoleń, zatem musicie dostosowywać się do tego, z kim pracujecie. Każde pokolenie ma swoje wady i zalety. (…). Zatem zmieniają się ludzie, ale również zmieniają się firmy – nie chcą już płacić za godzinę pracy, ale za efekty. W firmach przestały się sprawdzać silosy, czyli poszczególne działy, które zostały zastąpione przez struktury macierzowe, a członkowie tych zespołów muszą być kreatywni i sprawni w wielu obszarach. Obserwujemy zatem zjawisko zwracania większej uwagi kompetencje miękkie niż twarde, a wśród nich na umiejętność komunikacji, czy empatię. Analfabeta XXI wieku to nie ten, kto nie potrafi czytać, ale ten, kto nie potrafi się czegoś nauczyć, później oduczyć, a później znów nauczyć. (…) Chciałbym zwrócić również uwagę na higienę słowa, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Żyjemy w erze obrazkowej,  nikt nie chce czytać, słowa przeszkadzają i dlatego są zastępowane przez emotikony. Ale nie pozwólmy na to – słowo ma większy wymiar, niż nam się wydaje. Zatem podsumowując: przyzwyczajcie się do zmian i nie bójcie się wychodzić ze strefy komfortu. Rozmawiajcie i szukajcie konsensusu, ale we wszystkich działaniach musimy dostrzegać człowieka. Technologia jest ważna, ale najważniejszy jest jednak człowiek – powiedział prof. Krzysztof Koszela.