• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

,,Miłość, ach to ty”, to drugi w dorobku prof. Mariana Sygita tomik poezji. Wieczór autorski, połączony z promocją tomiku, nieprzypadkowo odbył się w Collegium Medicum Akademii Kaliskiej, wszak prof. Sygit na co dzień wykłada właśnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz medycyny, nauczyciel akademicki. Specjalista zdrowia publicznego, dermatolog – wenerolog, stypendysta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Autor 425 publikacji naukowych, książek, monografii (w tym podręcznika akademickiego ,,Zdrowie publiczne”. Recenzent ponad 60. prac doktorskich, habilitacyjnych i dorobku profesorskiego, , ale również… poeta.

– W swoim dorobku prof. Marian Sygit ma ponad 2 tys. wierszy. Promowany dzisiaj tomik poezji nosi tytuł ,,Miłość, ach to ty”, a wcześniejszy  ,,Życie, ach to ty”. Wiem już, że w przygotowaniu jest kolejny tomik, którego tytuł będzie również opatrzony frazą ,,… ach to ty”– powiedziała, prowadząca spotkanie dr Elżbieta Czerniawska – Steczek, która poprosiła bohatera wieczoru o wskazanie momentu w jego życiu, gdy zainteresował się poezją.

– To było 50. lat temu, gdy studiowałem na Akademii Medycznej w Szczecinie – powiedział prof. Marian Sygit. – Właśnie w tej uczelni powstał zespół młodych poetów. Z czasem dołączyli do nas studenci innych uczelni i w ten sposób poezja połączyła różne uczelnie, różne kierunki studiów. My już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że poezja dzięki poezji człowiek może czuć się lepiej. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem badania angielskich uczonych, którzy przeprowadzili badania poziomu kortyzolu. Najpierw badali pacjenta, następnie organizowali spotkania z kulturą i okazało się, że poziom kortyzolu spada niesamowicie. Zatem poezja, a szerzej sztuka, sztuka wpływa pozytywnie na zdrowie.  A w poezji najwięcej miejsca poświęca się właśnie miłości Erich From stwierdził, że miłość i poezja to sztuka. Różni autorzy na przestrzeni wieków próbowali opisać czym jest miłość, jakie są jej odcienie. Również nasi poeci pięknie opisywali miłość – turno tutaj nie przywołać urodzonego w Kaliszu Adama Asnyka, który pisał fantastyczne wiersze o miłości. Próbował pokazać, że to rodzaj uczucia nieopisanego, które nie każdy potrafi wyrazić. Na rolę, jaką odgrywa miłość w życiu człowieka zwracał również uwagę Jan Paweł II, który powiedział z kolei, że jeśli ktoś nie znajdzie miłości w swoim sercu, nigdy nie będzie szczęśliwy. Zwróćmy uwagę, że nasze polskie, najpiękniejsze piosenki o miłości są oparte na wierszach: Asnyka, Tuwima, Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Te piosenki są oparte na wierszach o miłości i słuchają ich na pewno doświadczymy spadku poziomu kortyzolu. Dlatego doszedłem do wniosku, że trzeba upowszechniać poezję, w szczególności wiersze o miłości. Miłość to tak potężne uczucie, które nigdy się nie kończy. My ciągle szukamy definicji miłości, ja próbuję czasami wprost napisać czym jest miłość, ale to domena każdego poety, których chce przekazać wielkość tego wspaniałego uczucia. Mówi się jeszcze, że gdy kobieta kocha, to jest bardzo słaba w miłości. Jeśli jednak jest kochana, staje się silna – to podstawowa zasada miłości.

Wieczór autorski prof. Mariana Sygita zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Biblioteką Akademii Kaliskiej.