• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

– Mam  nadzieję, że za dwa lata będziemy mogli się wprowadzić do tego okazałego budynku banku na Placu Wojciecha Bogusławskiego – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła, podczas uroczystego podpisania umowy na wykonanie remontu zabytkowego  obiektu, w którym będzie się mieścił rektorat uczelni. Przetarg wygrało konsorcjum Agrobex Budownictwo Sp. z o. o. i Agrobex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

– To bardzo wydarzenie nie tylko dla naszej uczelni, ale dla całego miasta – dodał prof. Andrzej Wojtyła. – Dziękuję wszystkim osobom z uczelni, które zaangażowały się w proces przygotowania inwestycji i przetargu,  na czele z kanclerzem Akademii Kaliskiej, Grzegorzem Szymańskim. Nasze wcześniejsze plany w znacznej mierze pokrzyżowała pandemia, która wstrzymała inwestycje, ale również doprowadziła do znaczącego wzrostu cen. Kiedy przejmowaliśmy obiekt, nie zakładaliśmy, że remont będzie aż tak kosztowny. Jestem jednak optymistą i wierzę, że za dwa lata będziemy mogli uroczyście otworzyć budynek nowego rektoratu uczelni.

– Nasza firma ma 35-letnią historię – przyznał prezes konsorcjum Agrobex Budownictwo sp. z o. o Krzysztof Kruszona.Budujemy na trenie Poznania, powiatu poznańskiego województwa lubuskiego i pomorskiego, jednakże jeszcze nigdy w Kaliszu.  Zdajemy siebie sprawę z rangi tej inwestycji, z wyjątkowości tego obiektu, który ma 100 lat i znajduje się w rejestrze konserwatora zabytków. Wiem, że potrafimy sprawnie przeprowadzić remont i zapewniam, że podejmiemy wszelkie działania, by inwestycja przebiegała pomyślnie. Zdaję sobie jednak sprawę, że przy takich obiektach nie unikniemy problemów. Jestem jednak optymistą, widząc zaangażowanie inwestora. Mam nadzieję, że za dwa lata wszyscy spotkamy się uśmiechnięci, na uroczystości ponownego otwarcia obiektu. A teraz… do roboty!

– Firma Agrobex w procedurach przetargowych wykazała się największą konsekwencją. Zostaliście sami na placu boju i mam nadzieję, że taka sama determinacja będzie Państwu towarzyszyć podczas prac – dodał Grzegorz Szymański, kanclerz Akademii Kaliskiej.

– Zapewne kaliszanie będą obserwować efekty Waszej pracy, wychodząc z teatru. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem będą czekać na efekt końcowy i wierzę, że będzie taki, jak zakładamy. Wierze, że po wykonaniu tej inwestycji prestiż waszej firmy wzrośnie, nie tylko w Kaliszu, ale w całej Polsce – dodał rektor Akademii Kaliskiej.

Remont rozpocznie się w ciągu kilkunastu dni. Przekazanie placu budowy odbędzie się niezwłocznie, gdy tylko zostanie wybrany inspektor nadzoru budowlanego, a to ma nastąpić w pierwszych dniach lutego.

Zadanie „Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno-dydaktyczne Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytku” będzie podzielone na cztery etapy. Łączne wynagrodzenie za realizację wszystkich prac to kwota 43 330 936,99 zł brutto. Na dwa pierwsze etapy uczelnia posiada zabezpieczenie finansowe. W pierwszym przewidziano m. in.: roboty budowlane, takie jak izolacja ścian poniżej terenu, roboty obejmujące remont elewacji,  wykonanie otworów drzwiowych dla wind i podnośników,  remont pokrycia dachu wraz z kominami,  przyłącza zewnętrzne do budynku a także wykonanie przyłączy do budynku instalacji sanitarnej i elektrycznej. W drugim etapie mają zostać wykonane roboty wyburzeniowe wewnętrzne,                wzmocnienie konstrukcji oraz przygotowanie szybów windowych oraz konstrukcji dla podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

– Pozostałe etapy inwestycji będą realizowane w ramach opcji, pod warunkiem pozyskania przez uczelnię dodatkowych środków finansowych. Znając determinację i skuteczność rektora w pozyskiwaniu funduszy, wierzę, że prace będą przebiegały bez zakłóceń – dodał kanclerz uczelni.

Budynek, którego właścicielem był Bank Gospodarstwa Krajowego, znajdujący się w Kaliszu na placu Wojciecha Bogusławskiego 2, to zabytkowy obiekt. Powstał w latach 1924-26 i mieściła się w nim siedziba Banku Polskiego. Co istotne obiekt przetrwał do naszych czasów praktycznie w niezmienionym stanie. Do 2003 roku mieścił się tutaj oddział Narodowego Banku Polskiego, który następnie został przekazany Bankowi Gospodarstwa Krajowego