• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Studenci

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę skierowaną do Państwa dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.