• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
warsztaty Akademia Kaliska

Akademia Kaliska w ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów na niezwykle ciekawe zajęcia z kompetencji miękkich. Koordynatorem tego projektu jest prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak.

Kompetencje miękkie to umiejętność odnalezienia się w sytuacji społecznej. Dzięki nim potrafimy współdziałać z innymi ludźmi, przedstawiać swoje stanowisko, tworzyć swój wizerunek w przestrzeni społecznej. Soft skills należą do kompetencji przyszłości. W ogłoszeniach o pracę są oczekiwane przez większość pracodawców. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, kompetencje interpersonalne, myślenie kognitywne decydują o zatrudnieniu kandydata, a później o jego dalszej karierze. Posiadając rozwinięte umiejętności miękkie skuteczniej rozwiązujemy problemy zawodowe i lepiej radzimy sobie w życiu prywatnym. Każdy z nas posiada soft skills. Można i należy je ćwiczyć.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców, trenerów i praktyków biznesu z UAM w Poznaniu. Oferują możliwość praktycznego przećwiczenia wybranych aspektów kompetencji miękkich. Patronat merytoryczny nad warsztatami sprawują specjaliści i kierownicy prowadzonych na UAM w Poznaniu Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Podyplomowych Studiów Coachingu.  

TEMATY WARSZTATÓW 

 1. Team building (stacjonarnie, godz. 9.00-15.00, prowadzący: Adam Szymaniak, UAM) 
 2. Kompetencje interpersonalne w oparciu o model Insights Discovery (stacjonarnie, godz. 9.00-15.00, prowadzący: Adam Szymaniak, UAM) 
 3. Warsztaty asertywności (online, godz. 9.00-13.00, prowadząca: Izabela Cytlak, UAM)

DODATKOWE INFORMACJE

 • W skład pakietu wchodzą 3 szkolenia.
 • Uczestnikiem może być student, którego wiek mieści się w przedziale 20-39 lat.
 • Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich 3 warsztatach.
 • Udział w warsztatach jest sfinansowany z grantu pozyskanego przez UAM w Poznaniu. Uczelnia i studenci nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach.
 • Studenci otrzymują certyfikaty ukończenia szkoleń

Zapisy na warsztaty u Pani Marty Podwapińskiej e-mail: m.podwapinska@akademia.kalisz.pl  tel.: +48 62/ 500 07 47 Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy!