• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać nie tylko na studia do uczelni partnerskich, ale także na praktyki i staże absolwenckie. Poniżej prezentujemy strony internetowe, gdzie można znaleźć oferty praktyk.

Zachęcamy do wyjazdu z dofinansowaniem Erasmus+.

Erasmus Intern (http://erasmusintern.org/)

Praxis (http://www.praxisnetwork.eu/),

Veedeme (http://veedmee.com/en/)