• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Długopis z kartką papieru w rękach jednej osoby

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

O STYPENDIUM REKTORA

 DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020

Wnioski należy wypełnić w systemie USOS wydrukować
i przesłać pocztą tradycyjną
z dopiskiem fundusz stypendialny