• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dnia 09.06 (niedziela) zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

………………………………………………………….

Dnia 24.05 dziekan Wydziału Nauk Społacznych czynny do godz. 13.00

…………………………………………………………….

Dnia 22.05 (środa) zajęcia z panią de A.Matuszewską zostają odwołane

……………………………………………………..

Dnia 06.06 godz. 17.00 s.20 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr M.Makowską

z przedmiotów Biznesplan- wykłady, Nauki o organizacji – ćw.

………………………………………………………………………..

dot. Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Do dnia 28.04 zajęcia z Panem dr L.Kowalczykiem zostają odwołane

…………………………………………….

I rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia stacjonarne

Wykład ze Statystyki w dniu 25 kwietnia odbędzie się o godz. 15.30.

Zajęcia ze Statystyki dla grupy A za dzień 25 kwietnia odbędą się 18 kwietnia o godz. 17.15.

……………………………………………….

Do dnia 16.04 zajęcia z panią mgr K.Majewską zostają odwołane

………………………………………………………….

Dnia 05.04 (piątek) zajęcia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok oraz Zarządzanie kryzysowe odbywać się będą na ul. Nowy Świat. Aktualny plan na stronie.

……………………………………………………………..

Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych dla studentów II stopnia, u dr K. Mikurendy odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00, w p. 205

……………………………………………………………………

Szanowni Państwo, 

informuję, iż 15 marca został ogłoszony Świętem Uniwersytetu Kaliskiego. W związku z powyższym zgodnie z Zarządzeniem Rektora dzień ten jest Dniem Rektorskim, a zajęcia wtedy przypadające należy odpracować w innym terminie (terminy odrabiania zostaną uzgodnione z prowadzącymi zajęcia)

…………………………………………………………………………………

Dyżur z Panem mgr B.Szkudlarkiem odbywać się będzie w czwartki w godz. 17.00-17.45 w laboratorium cyberbezpieczeństwa sala 8 budynek Oeclogogicum ul. Poznańska

………………………………………………………….

ogłoszenie dot. tylko I roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia niestacjonarne

……………………………………………………………………………

Szanowni Studenci przypominamy !

W Wirtualnej Uczelni znajduje się do pobrania ankieta oceny nauczycieli akademickich, realizujących zajęcia w semestrze zimowy 2023/2024. Bardzo prosimy o wzięciu udziału w ocenie nauczycieli i wypełnienie ankiety w terminie do 02.03.2024r.

…………………………………………………………………

II rok Zarządzanie

Dnia 07.03 godz. 8.00 s. 103 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

…………………………………………………………..

ZAPISY NA ZAJECIA Z W-FU

……………………………………………………….

W dniach 26.02-03.03 zajęcia z Panią mgr A.Szczepanowska zostają odwołane

……………………………………………………………….

Szanowni Studenci!

W Wirtualnej Uczelni znajduje się do pobrania ankieta oceny nauczycieli akademickich, realizujących zajęcia w semestrze zimowy 2023/2024. Prosimy o wzięciu udziału w ocenie nauczycieli i wypełnienie ankiety w terminie do 02.03.2024r.

……………………………………………………………………

dot. studentów kierunku Prawo

Dnia 16 lutego, godzina 14.15 (sala 102 ul. Poznańska) odbędzie się zaliczenie egzaminu z Prawa rzymskiego z Panią dr A.Głowacką

……………………………………………………………

dot. studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Zarządzanie

i kierunek Logistyka

W dniu 19 lutego /poniedziałek/, o godz. 15.00 dla stacjonarnych i 16.00 dla niestacjonarnych aula odbędzie się dyżur Pana dr J. Zawadzkiego(osoby, które mają coś do poprawy mogą się wtedy zgłosić)

………………………………………………………………………………

Dnia 12 lutego o godzinie 17.00 sala 007 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr K.Majewską

…………………………………………………………………………….

Dnia 16 lutego o godzinie 17.00 sala zielona odbędą się egzamin poprawkowy z Panem dr A.Kwiatkowskim

……………………………………………………………

II rok Zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 16.02 w sali 32 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z dr K. Deręgowskim

15.00 – studenci stacjonarni   16.00 – studenci niestacjonarni

…………………………………………………….

Dnia 16 lutego o godzinie 19.00 sala błękitna odbędą się egzaminy i zaliczenia poprawkowy z Panią dr A.Ludwiczak

……………………………………………………………………………

Dnia 15 lutego o godzinie 17.00 sala 103 odbędą się egzamin poprawkowy z Panią dr K.Mikurendą

……………………………………………………………

Dnia 17 lutego o godzinie 10.00 sala 108 odbędą się egzaminy poprawkowe z Panią dr inż. A.Pisarską

współczesne wyzwania zarządzania (stacjonarne),

współczesne wyzwania zarządzania (niestacjonarne),

współczesne wyzwania zarządzania i dowodzenia (niestacjonarne),

…………………………………………………..

W dniu 11.02.2024 r. o godz. 13.00 w sali Błękitnej odbędzie się zaliczenie poprawkowe

z dr. hab. inż. Tomaszem Rubaj z przedmiotu Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa dla Studentów studiów niestacjonarnych.

……………………………………………………….

Dnia 13.02 godz. 10.00 s. 303 ul.Łódzka odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr D.Ładą

……………………………………………………………………

II rok Zarządzanie stacjonarne

Dnia 14.02 godz. 11.00 s. błękitna odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią dr B.Wenerską

II rok Zarządzanie niestacjonarne

Dnia 17.02 godz. 11.00 s. błękitna odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią dr B.Wenerską

……………………………………………………………..

III rok Zarządzanie Publiczne oraz Zarządzanie logistyką

Dnia 16.02 godz. 17.00 s. błękitna odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią dr A.Maczasek

…………………………………………………………

III rok Zarządzania oraz bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

Dnia 12.02 godz. 10.00 s.42 odbędzie się egzamin poprawkowy z języka angielskiego

…………………………………………………………

II rok Zarządzania studia stacjonarni niestacjonarne

Dnia 06.02 s.108 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Podstaw analizy finansowej z Panią mgr A.Szczepanowską , godz. 16:00-17:00 test; godz.17:00-18:00 zadania

………………………………………………………..

III rok ZL stacjonarne

Dnia 06.02 s.108 godz. 14.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Systemów Transportowych z Panią mgr A.Szczepanowską

…………………………………………………………

I rok Logistyki , III rok Zarządzania Logistyką studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 06.02 g.17.00 s.20 odbędą się zaliczenia poprawkowe z przedmiotów “Nauki o organizacji”

i “Biznesplan” z Panią mgr M.Makowską

…………………………………………………………..

Zaliczenia poprawkowe z Panem dr. hab. inż. W. Scheffsem z przedmiotu: Systemy i sieci teleinformatyczne dla studentów 3 roku BW –  studia niestacjonarne, odbędą się 12 lutego (poniedziałek) o. godzinie 18.00 na platformie Teams.

…………………………………………………………………..

SESJA EGZAMINACYJNA

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………………

Zaliczenie uzupełniające z marketingu (trzecie podejście ) z Panią mgr M.Spychalską odbędzie się we wtorek tj.23.01.2024r. godzina 11.45-12.45, sala.44 , ul. Nowy Świat 4

……………………………………………………………………

W dniach 19-20.01 zajęcia z Panem prof. dr hab. inż. P.Delą zostają odwołane. Starości grup proszeni są o kontakt mailowy w prowadzącym

……………………………………………………………