• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zajęcia dla kierunków Zarządzanie, Logistyka , Zarzadzanie i dowodzenie odbywać się będą na ul. Nowy Świat, natomiast dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie Kryzysowe na ul. Łódzkiej

……………………………………………………………………..

Harmonogram roku akademickiego 2023/2024

……………………………………………………….

STUDIA II STOPNIA

………………………………………………………….

kierunek: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

STUDIA NIESTACJONARNE

……………………………………………………………………….

kierunek: ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

…………………………………………………………………………

kierunek: LOGISTYKA

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………………

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA NIESTACJONARNE

……………………………………………………………………………..

STUDIA I STOPNIA

……………………………………………………………………………..

kierunek: PRAWO

STUDIA STACJONARNE

kierunek: ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………

kierunek: LOGISTYKA

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

STUDIA STACJONARNE

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE