• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Jedno z najnowocześniejszych w Polsce Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo, zostało uroczyście otwarte w Akademii Kaliskiej. – Nie macie żadnych powodów, żeby mieć kompleksy – powiedział podczas uroczystości minister zdrowia, dr Adam Niedzielski. – Proszę z pełną determinacją realizować swoje ambicje i udowadniać światu, że można mieć z realizacji marzeń dużo radości. Akademia Kaliska jest bardzo dobrym przykładem, jak można się rozwijać.

– Chciałem i podkreślić, że inne uczelnie miały 5 lat na przygotowanie się do parametryzacji. Ja jestem rektorem naszej uczelni od 2018 roku. Gdy tylko objąłem tę zaszczytną funkcję, powstał dział nauki, który gromadzi dorobek naszych naukowców. Okazało się, że przy odpowiednim podejściu jest możliwe osiąganie sukcesów, o czym, świadczy fakt, iż nasza uczelnia w naukach o zdrowiu uzyskała ocenę A+. To nie tylko potwierdza prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, ale również stwarza możliwość nadawania habilitacji. A w konsekwencji, mamy prawo myśleć o kolejnych etapach rozwoju, a takim będzie Uniwersytet Kaliski – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Korzystając z okazji chciałbym podziękować dzisiejszemu gościowi, ministrowi zdrowia, dr. Adamowi Niedzielskiemu za wystawienie bardzo pozytywnej opinii jeśli chodzi o wydział lekarski. Plany utworzenia uniwersytetu, i to wszystko, co dzieje się dobrego wokół naszej uczelni sprawia, że stajemy się ważnym ośrodkiem akademickim. Proszę sobie wyobrazić, że sami naukowcy pochodzący z Kalisza i okolic zgłosili się z projektem tworzenia wydziału prawa! Te dwa nowe wydziały, które planujemy stworzyć – będą kształciły absolwentów, którzy z kolei zasilając rynek pracy, odpowiedzą na konkretne potrzeby.

Pan minister zmaga się z tym, by zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce. Pragnę zauważyć, że jeśli teraz zwiększymy nabór, który jest prowadzony centralnie, to wykształconych i gotowych do pracy lekarzy będziemy mieli w roku 2032. Obecnie w Polsce przypada 2,4 lekarza na tysiąc mieszkańców. W Wielkopolsce sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, ponieważ współczynnik na tysiąc mieszkańców wynosi zaledwie 0,87 lekarza. Ale to nie koniec kiepskich wiadomości – okazuje się, że w Polsce ¼ lekarzy ma więcej niż 65 lat, a Wielkopolsce to ponad 40 proc. wszystkich lekarzy. Dlatego, idąc za potrzebami regionu, musimy kształcić lekarzy. I podejmujemy z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim szereg działań – już w kolejnym tygodniu ruszą specjalne kursy dla maturzystów, by jak najlepiej przygotować ich z fizyki, chemii i biologii. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom jak najwięcej osób z Kalisza i okolic będzie mogło studiować u nas na Wydziale Lekarskim. Nie martwimy się o przyszłość, nie mamy kompleksów, ponieważ blisko współpracujemy z zagranicznymi uczelniami i instytutami naukowymi. Instytut Karolinska wybrała naszą uczelnię, żeby móc nadawać podwójne doktoraty. Właśnie w ramach tego instytutu funkcjonuje Europejskie Centrum Kontroli Chorób, które decyduje o przyznaniu nagrody Nobla z medycyny. I okazuje się, że ten renomowany i znany na całym świecie instytut, chce blisko współpracować z nami, ponieważ jego pracownicy chcą się od nas nauczyć, jak się zdobywa patenty. My na Wydziale Nauk o Zdrowiu mamy już trzy patenty. Mamy specjalny zespół, który patentuje nasze pomysły, żeby nikt ich nie przywłaszczył. Mamy już 7 zastrzeżonych znaków towarowych, 12 patentów z czego 3 na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Mamy instytuty naukowo badawcze, a jeśli chodzi o uczelnie – jesteśmy dziesiątce polskich uczelni, które maja kategorię A w naukach o zdrowiu. Dlatego zawsze podkreślam, gdy spotykam się z maturzystami – nie miejcie kompleksów, przychodzicie do nas do Akademii Kaliskiej, my kształcimy na naprawdę wysokim poziomie.

– Państwo nie macie żadnych powodów, żeby mieć kompleksy – powiedział w swoim wystąpieniu minister zdrowia, dr Adam Niedzielski. – Ten proces kształcenia taka ścieżka, jaką państwo przeszliście, jest oczekiwana. Proszę z pełną determinacją realizować swoje ambicje i udowadniać światu, że można mieć z realizacji marzeń dużo radości. Akademia Kaliska jest bardzo dobrym przykładem, jak można się rozwijać. Na ręce Jego Magnificencji rektora i całej społeczności, która stara się budować przyjazną atmosferę, chciałem złożyć szczere słowa gratulacji i podziękowań. Zgadzam się, że w Polsce brakuje lekarzy specjalistów – podejmujemy różne działania, stosujemy różne instrumenty (np. sprowadzamy lekarzy z Ukrainy i Białorusi – obecnie mamy ich ponad 3 tys. w naszym systemie służby zdrowia), ale to wszystko to łatanie dziur, które nie jest systemowym rozwiązaniem problemu. Podejmujemy jednak również działania systemowe i nie mówię tutaj jedynie o zwiększaniu naborów na wydziałach lekarskich, ale również na studiach pielęgniarskich i położniczych. Praca nie tylko nad kształceniem lekarzy, ale tez innych zawodów – to też perspektywa skracania kolejek. Jeśli wspomniane działania będą systematycznie realizowane na poprawę sytuacji nie trzeba będzie czekać do 2032 roku. Dyskutując o kwestii kształcenia i mówiąc często o zwiększonych naborach i przekazywaniu kompetencji nie możemy jednak zapominać o jakości kształcenia. Jestem pewien, że równie silnym imperatywem musi być odpowiednia jakość kształcenia. Pragnę zaznaczyć, że ja się o wykładowców nie martwię. Ich jakość widać w bazach naukowych, gdzie są liczby cytowań. Uważam jednak, że nasz program jest za mało obudowany kształtowaniem kompetencji. Podam jeden przykład – w Wielkiej Brytanii lekarze mają zajęcia z komunikacji, podczas których prowadzą testowe rozmowy z pacjentami i sprawdza się, czy kandydat na lekarza potrafił nawiązać relacje z pacjentem, czy potrafił przekazać trudne zagadnienia w zrozumiały sposób. Właśnie cała ta obudowa programu kształcenia kompetencjami miękkimi i praktycznymi, to dbałość o jakość. Dlatego cieszę się, że po tym jak otworzyliście Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek, teraz otwieracie takie centrum dla położnictwa. Na waszym przykładzie widać, że ośrodki które mają ambicje nie odpuszczają żadnego ważnego zagadnienia. Studenci Akademii Kaliskiej mogą być pewni, że gdy skończą kształcenie, to w ankietach pracodawców, nie znajdzie się zapis, że brakuje im podejścia praktycznego.

Serdeczne gratulację i raz jeszcze przekazuję podziękowania za rozwój ilościowy i jakościowy. Pragnę wyrazić również życzenie, aby kształcenie na wydziale lekarskim przynosiło takie same sukcesy, jak na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

– Cóż można powiedzieć po tak przepięknym wstępie? Serce rośnie, że na ziemi kaliskiej rozwija się Akademia Kaliska. Jeszcze Akademia Kaliska, ale jestem pewna, że niebawem ta uczelnia będzie miała inną nazwę. Widać, że wszyscy stawiamy na rozwój i chciałbym, abyśmy wszyscy wyznaczali nadal sobie ambitne cele. Cieszę się, że wątek rozwoju studiów medycznych jest ważny w polityce prorodzinnej – wiele razy rozmawialiśmy z rektorem na ten temat, wiele rzeczy z tych rozmów zostało zaimplementowanych do strategii demograficznej. Życzę wam, żebyście nadal stawiali sobie ambitne cele, abyście mogli skupić ludzi, którzy będą te cele realizować. Jesteśmy w miejscu, gdzie będą się kształcić przyszli lekarze i życzę wszystkim rozwoju i realizacji marzeń, jak najbardziej dalekosiężnych, abyśmy rozwijali ziemię kaliską – przyznała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

– Szanowni studenci – również jestem lekarzem i gdy patrzę na wasze laboratoria, na całą uczelnianą infrastrukturę, muszę przyznać, jest imponująca – powiedziała poseł Katarzyna Sójka. – Pamiętam swoje studia na Akademii Medycznej w Poznaniu i dzisiaj trochę wam zazdroszczę – ja takiego centrum symulacji nie miałam. Będąc członkiem sejmowej komisji zdrowia przysłuchiwałam się dyskusjom na temat możliwości tworzenia wydziałów lekarskich w mniejszych uczelniach. Ja nie mam wątpliwości – każda uczelnia i każdy lekarz będzie musiał się obronić – to będzie wyznacznik jakości kształcenia. Gwarantuję, że będziemy doglądać, by niczego nie brakowało studentom medycyny tutaj w Kaliszu. Jestem przekonana, że nasi studenci zostaną w naszych szpitalach i poprawią sytuację dostępności lekarzy. Pragnę jeszcze wyrazić serdeczne gratulacje dla rektora, liczę, że ta siła i potęga przełoży się na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów.

– Jest faktem, że od kilku lat prowadzimy intensywne rozmowy na poziomie uczelni, na poziomie ministerstw i na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby powstał rzetelny i dobry dokument, powołujący Uniwersytet Kaliski. Projekt ustawy jest złożony w Sejmie, ma odpowiednią liczbę podpisów i czeka na procedowanie. W trójkącie: Poznań, Łódź, Wrocław, tworzymy mocny ośrodek akademicki. Chcemy aby kaliska uczelnia była dobrym miejscem nie tylko do prowadzenia badań naukowych, ale też aby była miejscem kształcenia kadry lekarskiej. Życzę zatem, abyście rozwijali swoją działalność, kształcili coraz lepsze kadry położnych, pielęgniarek, a z nowym rokiem akademickim również doskonałych lekarzy – dodał poseł Jan Mosiński.

– Dzisiaj otwieramy już drugie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych- tym razem dla kierunku położnictwo – przyznał dyrektor centrum, prof. Akademii Kaliskiej, dr Wojciech Grzelak. – Trzy lata temu otworzyliśmy centrum symulacji dla pielęgniarek i wiemy, że jest to niezbędny element naszej dydaktycznej działalności. Gdyby takiego centrum nie było, to przygotowanie przyszłych studentów do praktyk zawodowych, byłoby o wiele gorsze. Zrealizowany przez nas projekt dał możliwość przećwiczenia różnych symulacji, różnych jednostek chorobowych, nie tylko internistycznych czy neurologicznych, ale także zabiegowych. W związku z tym przygotowanie studentki czy studenta do praktyki zawodowej jest zupełnie inne. Dzięki temu przygotowaniu na pewno będzie mniej niepożądanych zdarzeń medycznych, ponieważ nasza działalność spowoduje, że wyszkolenie tej grupy studentów będzie o wiele lepsze niż dotychczas. W nowym centrum jedna z sal jest salą wysokiej wierności – to symulator, który umożliwia odbieranie porodów nie tylko fizjologicznych, ale również związanych z patologią w trakcie porodów. Student i studentka nie uczą się na żywej pacjentce, na sali położniczej ale na symulatorze. W związku  z tym do praktyk zawodowych w szpitalu podchodzą z pewnym zasobem wiedzy i umiejętności. Student i studentka nie boją się tego, co może ich spotkać na sali porodowej.

Nowe centrum poświęcił ordynariusz diecezji kaliskiej, ks. biskup Damian Bryl. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, władze i pracownicy Akademii Kaliskiej, a także studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Projekt ,,Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo’’ realizowany jest przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w partnerstwie z Pleszewskim Centrum Medycznym sp. z o.o. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie “Program Rozwojowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – Położnictwo”. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 184 344,38 PLN.

Projekt realizowany w ramach programu POWER, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Numer projektu POWR.05.03.00-00-0005/19. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 184 344,38 PLN.

Samo centrum można zobaczyć na poniższym filmie: