• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Tutaj można sprawdzić, czy kruchy makaron nadaje się do budowy mostu, wywołać reakcję łańcuchową, a nawet zbudować rakietę. Uczestnicy zajęć mierzą się z historycznymi szyframi, a gwoździem programu potrafi być… zwykły gwóźdź. W Akademii Kaliskiej funkcjonuje Wytwórnia Kreatywności – multinaukowe warsztaty angażujące wszystkie cechy dobrego konstruktora. Zadania z różnych dziedzin nauki, które mają uczyć twórczego myślenia, równie mocno wciągają dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych.

To miejsce skierowane na rozwój pasji, talentów i dobrych emocji. Miejsce, z którego nie chce się wychodzić – przekonuje Karolina Bazan, koordynator kaliskiej filii Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. A świadczy o tym zainteresowanie Wytwórnią – od momentu jej otwarcia we wrześniu 2022 r. do połowy grudnia, miejsce to odwiedziło ponad 640 uczniów kaliskich szkół, ale także grupa nauczycieli. – Do udziału w zajęciach zapraszamy głównie 7 i 8 klasy szkół podstawowych oraz szkoły średnie, przede wszystkim techniczne, ale nasze warsztaty skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Nasi animatorzy potrafią stymulować pracę zarówno grup szkolnych, jak i rodziców z dziećmi czy też pracowników firm otwartych na wartościową rozrywkę – dodaje Karolina Bazan.

Czym jest Wytwórnia Kreatywności?

To zestawy 21 doświadczeń, które zostały zaprojektowane tak, aby to od zaangażowania uczestnika zależał postęp jego pracy. W każdym zadaniu trzeba zmierzyć się z problemem technicznym lub myślowym. Gradacja trudności, możliwość pracy samodzielnej lub grupowej zapewnia jednak, że każdy odniesie podczas warsztatów swój sukces. Inspirowani przez animatorów uczestnicy mają możliwość kreatywnego wykorzystania umiejętności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej, a szukając rozwiązań metodą prób i błędów, pozyskują wiedzę naukową o prawach rządzących inżynierią.

Myślenie wykraczające poza utarte schematy

Miejsce powstało dzięki współpracy Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Wielkopolskiego Klastra Lotniczego – pomysłodawcy przedsięwzięcia, Miasta Kalisza oraz Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na ten cel uczelnia użyczyła swoich pomieszczeń w Centrum Doskonałości Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej 201-205, a animatorami zajęć z dziećmi i młodzieżą są studenci Akademii Kaliskiej. – Chcemy być nowoczesną uczelnią, na wzór anglosaski, zatem nie skupiamy się tylko na kształceniu studentów, ale chcemy zainteresować nauką również dzieci i młodzież. Takie zainteresowanie jest możliwe, ale trzeba pokazać naukę w sposób interesujący, z wykorzystaniem ciekawych i widowiskowych doświadczeń. Zauważyliśmy, że jest możliwe wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży ciekawości, ale to wymaga zmiany podejścia do edukacji, do kształcenia nie tylko tych, którzy się kształcą, ale również tych, którzy przekazują tę wiedzę. Wytwórnia Kreatywności właśnie temu ma służyć – podkreśla rektor Akademii Kaliskiej prof. AK dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Sprzęt i know-how zapewniły Fundacji Wspierania Edukacji oraz Wielkopolski Klaster Lotniczy. Wytwórnia Kreatywności to był pomysł na to, co można zrobić wspólnie z Miastem i Akademią Kaliską po to, by pomóc młodzieży podejmować właściwe decyzje co do przyszłości. Kreatywność to myślenie wykraczające poza utarte schematy, spojrzenie na świat z innej perspektywy – mówił podczas otwarcia Pracowni Wojciech Wasik, prezes WKL, prezes zarządu i dyrektor generalny Pratt & Whitney Kalisz.

Jak dodał Andrzej Czarnecki, prezes Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, fundacja od początku miała w planach prowadzenie tzw. edukacji pozaformalnej. – Spektrum działania fundacji jest bardzo duże. Fundacja już objęła swoimi działaniami ponad 100 tysięcy młodzieży na różnych etapach edukacji – podkreślił.