• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

31.03.2022 r., godz. 10.00  Koła Naukowe Wydziału Nauk Społecznych  „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, „Bezpieczeństwo i Obronność”, „Lokalna samorządność”, „Komandos” organizują XI Uczniowsko-Studenckie Seminarium Naukowe  z cyklu Odkrywamy naukę,  pt. „Bezpieczeństwo w aspekcie pandemii”.  W Seminarium uczestniczyć będą również uczniowie kaliskich szkół średnich – I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych. 

Epidemia koronawirusa z dnia na dzień wywołała rewolucję w funkcjonowaniu całego społeczeństwa. I choć diametralnym zmianom uległo wiele obszarów, w centrum uwagi pozostawało bezpieczeństwo. I tym aspektom dotyczącym wpływu koronowirusa na obszary leżące w zainteresowaniu studentów i uczniów będzie zadedykowana wymiana poglądów i spostrzeżeń.