• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kongres ,,Nauka dla regionu” zorganizowany przez Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Kaliskiego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki był wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ wzięli w nim udział nie tylko naukowcy i studenci, ale również przedstawiciele biznesu, samorządu i polityki.

Kongres odbył się w ub. tygodniu i zgromadził wielu znakomitych gości.

– Dzisiejsze spotkanie potwierdza kolejny raz, że Uniwersytet Kaliski chce blisko współpracować z firmami w regionie. Cieszę się, że odpowiedzieliście państwo na nasze zaproszenie, ale również dlatego, że naszych gości witają studenci Uniwersytetu Kaliskiego. Chcę zaszczepić w nich współpracę z otoczeniem. Jesteśmy najmłodszym uniwersytetem w Polsce, ale nie mamy kompleksów w stosunku do innych uczelni. Współpracujemy z największymi uniwersytetami z USA i Europy i równoważymy proces dydaktyczny z badaniami naukowymi. Raz jeszcze dziękuję, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i życzę wam owocnych obrad – powiedział rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła, witając zaproszonych gości. 

– Jest mi niezmiernie miło, że podczas dzisiejszego wydarzenia, mogliśmy podziękować firmom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w roku 2023. Chciałbym przekazać zatem okolicznościowe wyróżnienia za zaangażowanie wsparcie procesu kształcenia studentów – przyznał z kolei dziekan wydziału politechnicznego – dr niż. Piotr Czarnywojtek. 

Podczas obrad odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których rozmawiano o wyzwaniach przemysłu, zielonej rewolucji, transformacji IT oraz o wyzwaniach przyszłości dla nauki, gospodarki, a także rynku pracy. 

Wykład inaugurujący kongres wygłosił Edi Pyrek – znany futurolog, podróżnik, autor wielu książek, którego wykład jest dostępny poniżej.

.

Wykład Ediego Pyrka ,,Dziś jest jutro, czyli co nas czeka”

Jednakże interesujących paneli było zdecydowanie więcej – wśród nich ,,Zielone Rewolucje: Elektromobilność, Automatyzacja Przemysłowa i Innowacje Energetyczne”, ,,Wyzwania przyszłości dla nauki, gospodarki i rynku pracy”, wreszcie ,,Budowanie Mostów: Współpraca Uczelni Wyższych z Samorządem na Rzecz Rozwoju Lokalnego”, w którym wzięli udział m. in. wiceprezydenci Kalisza – Grzegorz Kulawinek, Ostrowa Wielkopolskiego – Sebastian Górski a także starosta kaliski – Krzysztof Nosal.
Kongres był więc tylko doskonałą okazja do refleksji nad możliwościami zaangażowania środowisk naukowych w przyspieszanie transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, ale również realizacji celów gospodarczych i społecznych. Eksperci z różnych dziedzin podzielili się wiedzą i doświadczeniem, a dzięki panelowej formule, otwarta została przestrzeń do dyskusji i nawiązania cennych kontaktów.
Kongres odbył się w ramach projektu “Nauka bliżej Ciebie”, który otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”.