• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

37 słuchaczy studiów podyplomowych ,,Rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne” odebrało w sobotę dyplomy. Tego dnia zakończył się dwusemestralny cykl kształcenia, które obejmowało 225 godzin zajęć w trybie hybrydowym, a słuchacze napisali 20 prac naukowych.

W uroczystości wzięli udział m. in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, prezes KRUS Aleksandra Hadzik, senator Janusz Pęcherz, poseł Tomasz Ławniczak i Łukasz Grabowski, dyrektor poznańskiego oddziału KRUS.

– Statystyki dotyczące kończących się właśnie studiów podyplomowych są imponujące – przyznał Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny Akademii Kaliskiej. – 37 słuchaczy, 18 wykładowców, 24 przedmioty, 11 zjadów i do tego 225 godzin zajęć, a także 20 prac naukowych. Te liczby robią wrażenie, tym bardziej, że poproszeni o ocenę studiów słuchacze, bardzo wysoko ocenili jakość kształcenia. W trzech kategoriach otrzymaliśmy od wszystkich uczestników studiów najwyższą możliwą ocenę. Dziękujemy i zapewniamy, że weźmiemy pod uwagę również te głosy, które proponowały zwiększenie liczby zjazdów. Wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj odbierają dyplomy, szczerze gratuluję.

Ten rok minął bardzo szybko – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas okolicznościowego wystąpienia. – Pamiętam doskonale dzień, gdy z ministrem Janem Dziedziczakiem w gabinecie pani prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dr Aleksandry Hadzik, omawialiśmy program studiów. Było to merytoryczne spotkanie i upewniliśmy się, że warto podjąć próbę utworzenia studiów podyplomowych, co potwierdzają wyniki ewaluacji wśród słuchaczy. Ewaluacja pokazała, że potrafimy dobrze kształcić słuchaczy i studentów. Jestem dumny, że ci, do których kierujemy nasze działania, dobrze oceniają naszych pracowników.

– Przysłuchiwałam się z zainteresowaniem i mam taką obserwację: zostało powiedziane tutaj bardzo dużo dobrych słów, co ważne – prawdziwych – przyznałą Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Ostatni czas to intensywny rozwój Akademii Kaliskiej – to czas wprowadzania innowacyjnych kierunków, ale tez nowych projektów. Prowadzicie szereg nowatorskich projektów i chcecie je wdrażać. Dbacie, aby marka Akademii Kaliskiej była znana w całym kraju. Gratuluje i trzymam kciuki, aby te marzenia, które macie, wkrótce się spełniły. Chciałabym też podziękować uczestnikom studiów podyplomowych – państwo, na co dzień działacie i wdrażanie projekty, które są przygotowywane. Żeby jednak wprowadzać nowe rozwiązania, trzeba być kreatywnym, ale podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę. Życzę, abyście mogli realizować pasje, marzenia, żeby praca, która wykonujecie sprawiała wam satysfakcję.

– Chciałbym pogratulować tym, którzy podjęli wyzwanie studiowania, że doprowadziliście do takich wspaniałych efektów, iż pracownicy KRUS mogą podnosić swoje kwalifikacje. Wierzę, że wszystko co tu się dzieje, przełoży się na obsługę naszych rolników. Chcę serdecznie podziękować absolwentom za to, że podjęliście naukę w Akademii Kaliskiej. Już wybór tej uczelni świadczy o tym, że państwo profesjonalnie podchodzą do swojej pracy na rzecz rolników. Ze swojej strony deklaruję współpracę ministerstwa rolnictwa z uczelnią i myślę, że z każdym rokiem na tych właśnie studiach podyplomowych będzie więcej słuchaczy – przyznał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

– Dziękuje serdecznie za zaproszenie na tę uroczystość, bo jest ona dla mnie ważna – powiedział senator Janusz Pęcherz. – W październiku 2000 roku zostałem poproszony przez ówczesnego rektora kaliskiej PWSZ – prof. Czesława Glinkowskiego – o objęcie stanowiska kierownika studiów podyplomowych tej uczelni. Już wtedy wiedzieliśmy, jak ważne są studia podyplomowe dla rozwoju zawodowego. Dwa lata później zostałem prezydentem Kalisza i musiałem na czas 12 lat zostawić kaliską uczelnię. Po moim odejściu studia podyplomowe nie miały już takiej dynamiki, ale teraz ta dynamika jest naprawdę imponująca. Gratuluję panu rektorowi, ale również całej uczelni. Przyglądam się z życzliwością działaniom władz Akademii Kaliskiej i pracowników i widzę, że realizujecie właściwie idee studiów podyplomowych, czyli potraficie dostosować program studiów, do potrzeb słuchaczy. Wiem, że wielkie uczelnie, te które w rankingach są najlepsze, często mają gorsze programy niż Akademia Kaliska, ponieważ w tej uczelni programy studiów są przygotowane z wielka dbałością. Raz jeszcze szczerze gratuluję.

– O tym, jak ważne są studia podyplomowe dla pracowników obsługujących sektor rolniczy, niech świadczy fakt, iż 1/4 rynku pracy w Wielkopolsce, to rolnictwo i obsługa rolnictwa – powiedział poseł Tomasz Ławniczak. – Bardzo ważną rolę sprawują zatem kompetentni pracownicy administracyjni, którzy profesjonalnie obsługują rolników. Państwo do takich się zaliczacie. Gratuluje więc uczelni pomysłu na takie właśnie studia podyplomowe. Pod tym względem jesteście wyjątkową placówką, na mapie polskich uczelni.

– Jest mi miło, że mogę osobiście z państwem tutaj być – przyznała z kolei prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik. – To ważne wydarzenie dla KRUS. Przez swoje zaangażowanie w rozwój instytucji postanowiliście podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje. Dzięki silnej woli, wytrwałości i pracy, osiągnęliście wyznaczony cel. Jestem przekonana, że zdobyta wiedza i kontakty przyjacielskie wpłyną pozywanie na wykonywane przez was obowiązki. A rektorowi i pracownikom Akademii Kaliskiej z serca dziękuję za włożoną pracę, przekazaną wiedzę i umiejętne kierowanie w łączeniu teorii z praktyką. Mam nadzieje, że za rok będziemy świętować kolejne wręczenie dyplomów.

– To prekursorski rok i prekursorski kierunek – powiedziała Ewa Pawlak, starosta grupy. – Jestem wyrazicielem wszystkich studentów – słuchaczy i chciałabym podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam studiowanie. Pani prezes KRUS, ale również władzom uczelni i wykładowcom. Szczególnie za to, że wyszliście z inicjatywą utworzenia takich studiów i otoczyliście nas opieką.