• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Konferencja z dziedziny nauk o bezpieczeństwie-3

Kilkudziesięciu naukowców z całej Polski wzięło udział w konferencji naukowej ,,Prakseologiczna sprawność działania w naukach o bezpieczeństwie”, którą zorganizował Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej.

W ciągu dwóch dni obrad, swoje badania i wnioski prezentowali nie tylko profesorowie, czy doktoranci, ale również studenci. Obrady można oglądać w serwisie youtube.com.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

Link do serwisu youtube – Pierwszy dzień konferencji otwiera się w nowym oknie

DRUGI DZIEŃ KONFERENCI

Link do serwisu youtube – Drugi dzień konferencji otwiera się w nowym oknie