• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram spotkania:

  • inauguracja spotkania i przywitanie gości,
  • prelekcja: „Samoakceptacja jako determinant przyszłych zachowań”,
  • zakończenie spotkania i poczęstunek.

Seminarium zainauguruje projekt #zdrowi#młodzi, który realizowany jest przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.  

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/rjc35kNHvj

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 19.11.2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na podstronie:

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/uczelnia/projekty/mlodzi-zdrowi/

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Prezydent Miasta Kalisza i Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.