• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

„Logistyczny cykl życia odpadów i nadzór nad nimi” – pod takim hasłem przebiegło pierwsze w tym roku akademickim „Spotkanie z praktykiem”, zorganizowane 25 października z inicjatywy Katedry logistyki i Logistycznego Koła Naukowego „Terminal”, działających na Wydziale Nauk Społecznych. Ze studentami spotkali się przedstawiciele Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z Kalisza: Serhii Fomin – kierownik ds. logistyki oraz Mikołaj Mąka – koordynator ds. logistyki i zarazem absolwent naszej uczelni.  

Przedsiębiorstwo EKO, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, stało się jedną z najnowocześniejszych w Wielkopolsce firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych, zagospodarowaniem odpadów segregowanych, mechanicznym zamiataniem terenów odkrytych oraz krytych, odśnieżaniem, utrzymaniem zieleni, asenizacją oraz usługami transportowymi. W trakcie wykładu prelegenci przedstawili najnowsze wyposażenie infrastrukturalne  w przedsiębiorstwie, w tym elektryczne pojazdy do zbierania odpadów, a także multimedialne oprogramowanie związane z nadzorem i zarządzaniem pracą zatrudnionych osób przy odbiorze odpadów oraz zaangażowanych do tego pojazdów.  

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych na wykładzie studentów Wydziału Nauk Społecznych, cieszyły się prezentowane przez prelegentów funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie logistyczne. Szczególną uwagę słuchaczy przykuła integracja systemu GPS oraz możliwości wideo w czasie rzeczywistym, połączone z identyfikacją pojemnika na odpady w trakcie jego opóźniania.