• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
dr Zbyszko Szmaj

Najbliżsi współpracownicy i studenci zwracają uwagę nie tylko na dokonania zawodowe dr. Zbyszka Szmaja, ale przede wszystkim na to, jakim był człowiekiem: wyjątkowo ciepłym, uczciwym i po ludzku dobrym.

“Dzisiaj rano odszedł od nas na zawsze nasz wspaniały kolega, przyjaciel, dr Zbyszko Szmaj. Od ponad dwudziestu lat był związany z naszą Uczelnią i Wydziałem Nauk Społecznych. Zawsze uśmiechnięty, niezwykle ciepły i życzliwy człowiek, cieszący się powszechną sympatią. Wyjątkowy wykładowca, oddany pracy i studentom Prodziekan Wydziału Zarządzania, kierownik Ośrodka Badań Regionalnych, kierownik Katedry, a następnie Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa w Wydziale Nauk Społecznych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w pamięci” – informuje dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Zbyszko Szmaj urodził się 12 czerwca 1935 r. w Zamościu (gm. Sieroszewice w powiecie ostrowskim).  Pracując zawodowo, w 1982 r. obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności: zarządzanie. Od 1958 zawodowo związany z oświata. Przez 22 lata do 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora ZSZ nr 1 w Ostrzeszowie.  W 1998 roku został radnym Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a z woli Rady Miejskiej – Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 1998-2002. W latach 2002 -2006 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i przewodniczącym Komisji Statutowej. Był prezesem stowarzyszenia ,,Bezpieczny powiat” oraz Międzyszkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego „LOK-Baszta” w Ostrzeszowie. Sam czynnie przez wiele lat uprawiał piłkę nożną w ostrzeszowskich klubach.

Niemal od momentu powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej związał się z uczelnią. W 2010 roku otrzymał z inicjatywy PWSZ Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a w 2019 roku Medal ,,Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony i wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi Medalami za Zasługi dla LOK i „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaczeniem łowieckim „Złom”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych”, a także Tytułem Honorowym TPZO „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”, wreszcie Medalem ,,Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Jest również laureatem wielu nagród resortowych.

Dr inż. Zbyszko Szmaj dał się poznać jako niezwykle pracowity, doskonale zorganizowany, zaangażowany i odpowiedzialny wykładowca i naukowiec. Znakomity organizator i skuteczny motywator działań. Zawsze czuły na potrzeby środowiska jak i pojedynczych ludzi, który nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Był zawsze wzorem do naśladowania, wielokrotnie pokazując, ile można osiągnąć rzetelną i systematyczną pracą. – Będziemy mogli korzystać z jego dorobku, ale nie będzie nam dane poprosić go o radę, czy pomoc. Dla całego środowiska Akademii Kaliskiej to bolesna i trudna do zaakceptowania strata – dodają pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.