• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
śp prof. Jan Chajda

W niedzielę 20. lutego zmarł prof. Jan Chajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w latach 2008 – 2016.

Urodził się w Poznaniu, 20 maja 1939 roku. Studia rozpoczął w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, a ukończył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w 1961 roku i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Obróbki Skrawaniem.

Pracę doktorską obronił w 1969 roku na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na temat ,,Wpływ zawartości perlitu na skrawalność stali konstrukcyjnej węglowej wyższej jakości”. W 1974 roku został powołany na stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992 roku, a w 1997 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1968-1970 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierskiej  w Bydgoszczy, a w latach 1970-1977 jako asystent ds. naukowo-technicznych dyrektora WSK-PZL Kalisz w Kaliszu.

W latach 1975-1977 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w latach 1975-1981 i 1987-1990 zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W  roku 1977 doprowadził do powstania Zakładu Metrologii Technicznej, a później Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Przez wiele kadencji był między innymi członkiem Zespołów Rektorskich ds. Rozwoju Uczelni, Komisji ds. Badań Naukowych. W latach 1974-1990 był również członkiem zespołu naukowo-dydaktycznego „Mechanika” przy Ministerstwie, a później Zespołu Ekspertów przy MEN. Reprezentował dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalnością naukową profesora Chajdy była technologia maszyn, a w szczególności metrologia techniczna. Główne obszary prac naukowo-badawczych:

* metrologia kół zębatych, symulacja współpracy jednostronnej, budowa „inteligentnych” maszyn pomiarowych,

* technika współrzędnościowa, badania dokładności maszyn pomiarowych i oprogramowań, zagadnienia inżynierii odwrotnej,

* badania stereometrii powierzchni, topografia, charakterystyka 3D, badania błędów kształtu,

* sterowanie jakością, budowa i oprogramowania systemów SPC.

Dorobek publikacyjny prof. Chajdy to ponad 170 prac publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz 3 książki. Był promotorem 14 przewodów doktorskich oraz recenzowałem 27 rozpraw doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych oraz 3 wniosków na tytuł profesora.

Opracował ponad 35 ważniejszych prac dla przemysłu i uzyskał 31 zastrzeżeń patentowych.

Był z wyboru członkiem:

– Akademii Inżynierskiej w Polsce,

– Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,

– Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN,

– Komisji Cybernetyki Technicznej PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komisji Budowy Maszyn PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komitetu Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Do ważniejszych odznaczeń prof. Chajdy należy zaliczyć:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

– Złoty Krzyż Zasługi

– Srebrne i Złote Odznaki Honorowe SIMP i NOT.

Uzyskał również 3-krotnie Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

– Prof. Jana Chajdę poznałem jeszcze w latach 80. za pośrednictwem Jana Kołodzieja, długoletniego dyrektora WSK Delta. Jeszcze w latach 70. prof. Jan Chajda był doradcą prezesa ds. rozwoju firmy. Całe życie zajmował się kołami zębatymi i nowymi technologiami, a to miało przecież ogromne znaczenie w budowie silników, produkowanych przez WSK. Pierwsze kontakty były sympatyczne, a najlepszym dowodem na to, jest zaangażowanie prof. Chajdy w powstanie pierwszej kaliskiej uczelni wyższej. Pamiętam, że nasz pierwszy wniosek, złożony do komisji akredytacyjnej przy ministrze oświaty i nauki o powołanie kaliskiej uczelni, został negatywnie oceniony i wtedy właśnie prof. Chajda, wspólnie z profesorem Żurkiem i Kutznerem, poprawili go, dzięki czemu w kolejnej ocenie, uzyskaliśmy zgodę na utworzenie uczelni. Prof. Chajda w 2000 roku został prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a osiem lat później, w wyborach rektora naszej uczelni został wybrany jednogłośnie. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Był prawdziwym wizjonerem – widział dużą uczelnię, zmieniającą swój charakter ze szkoły zawodowej w uczelnię akademicką i należy pamiętać, że właśnie prof. Chajda doprowadził do zmian w strukturze PWSZ, zmieniając instytuty w wydziały. Uczelnia w każdym wymiarze jest i będzie naznaczona jego działalnością. Był wspaniałym człowiekiem, który posiadał piękną cechę – potrafił słuchać ludzi. Chciał rozmawiać ze wszystkimi, którzy dobrze życzyli uczelni. Jak nikt, potrafił budować wokół PWSZ, a później Akademii Kaliskiej pozytywną aurę – wspomina Kazimierz Matusiak, kanclerz kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

– Prof. Jan Chajda do końca pracował na rzecz rozwoju Akademii Kaliskiej – dodaje rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Życzliwie patrzył na rozwój Akademii i zawsze mogłem liczyć na jego doświadczenie oraz zaangażowanie. Pozostawił po sobie wielkie dzieło, które na co dzień będzie nam o nim przypominać.

Pogrzeb śp. Jana Chajdy odbędzie się w najbliższą środę, 2. marca, o godz. 11.50 na poznańskim Junikowie.