• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 6 października 2023 roku nasz Instytut zmienił nazwę z “Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych” (I-CDBKZ) na “Instytut Inżynierii Mechanicznej“.

Zmiany te wynikają z przekształcenia naszej Uczelni –  Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, które nastąpiło z dniem 2 października 2023 roku.

W dalszym ciągu wykonujemy pomiary i badania dla firm, instytutów naukowych, uczelni oraz innych ośrodków naukowych. Bierzemy udział w projektach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Wspieramy kadrę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Kaliskiego poprzez wykonywanie badań i pomiarów oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze specjalistycznych przedmiotów inżynierskich na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”.