• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+  była możliwość odwiedzenia uczelni partnerskiej Universidade Eduardo Mondlane w Maputo, stolicy Mozambiku.

Jednym z uczestników tego wydarzenia był nasz pracownik mgr inż. Adam Hofman, który w swoim wystąpieniu zaprezentował działalność oraz aktualne i planowane możliwości badawcze Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.