• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Przy pl. św. Józefa 2-4 mieści się nowa siedziba Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uroczystego otwarcia z udziałem władz uczelni i miasta, dokonano w piątek 28 czerwca.

Przybyłych gości powitał dyrektor instytutu prof. Krzysztof Walczak. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania i dotychczasową działalność instytutu, podkreślając znaczenie prowadzonych badań naukowych, których pokłosiem jest szereg publikacji z zakresu szeroko rozumianej historii. Ta działalność naukowa i wydawnicza przyczyni się w przyszłości do utworzenia na bazie instytutu wydziału historycznego kaliskiej uczelni. Dyrektor instytutu podziękował władzom uczelni za wspaniałe lokum usytuowane w centrum kaliskiej starówki, za przeprowadzony remont siedziby, dzięki któremu pracownicy instytutu mają miejsce do pracy i spotkań na miarę współczesnych czasów.

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego odniósł się do  idei klasycznego uniwersytetu, która przyświecała tworzeniu kaliskiej Alma Mater i zgodnie z którą nauki humanistyczne powinny mieć swój odrębny wydział. Wyznał, jak ważny jest dla niego fakt, iż z siedziby instytutu widać budynki kolegium jezuickiego. W tym miejscu tworzyła się historia akademickiego Kalisza, a dziś będą prowadzone badania historyczne. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż popularyzowanie historii i odkrywanie jej tajemnic to zadania, które potrzebne są nie tylko uczelni, ale także miastu i mieszkańcom regionu.

Wśród przybyłych gości obecny był także Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski. Dla niego usytuowanie siedziby Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych przy pl. św. Józefa jest namacalnym dowodem, iż w tym przepięknym miejscu grodu nad Prosną spotyka się przeszłość z teraźniejszością dla przyszłości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, kanclerz kaliskiej uczelni mgr Grzegorz Szymański, dyrektor administracyjny zastępca kanclerza dr Łukasz Mikołajczyk, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kaliskiego dr Elżbieta Steczek Czerniawska, pracownicy instytutu oraz przedstawiciele Uniwersytetu Kaliskiego.