• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

ZAPROSZENIE

INFORMACJE O KONGRESIE

Przewodniczący II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. inż. dr h.c. Jarosław Wołejszo

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. Sławomir Mazur

Rada Naukowa II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Celem Kongresu jest integracja środowiska nauk o bezpieczeństwie poprzez zapoznanie z obszarami prowadzonych badań i kształcenia w poszczególnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Główny problem badawczy:

Jakich obszarów dotyczą badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie prowadzone przez ośrodki naukowo-badawcze?

Problemy szczegółowe:

 1. Jaki jest stan osiągnięć (wiedzy naukowej) ośrodków naukowych w zakresie badań i kształcenia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie?
 2. W jaki sposób realizowane jest kształcenie na kierunkach studiów i w szkołach doktorskich w ramach dyscypliny naukowej?
 3. Jakiego rodzaju problemy metodologiczne występują w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w jaki sposób są rozwiązywane?
 4. Jakie mogą być główne, perspektywiczne przeobrażenia, zmiany, trendy i koncepcje w obszarze dyscypliny nauk o bezpieczeństwie wobec dynamiki i zmienności jej różnorodnych uwarunkowań?
 5. W jaki sposób zapewnić ciągłość działania i realizację kluczowych procesów w Państwie, służących budowie jego odporności wobec licznych wyzwań ryzyk i zagrożeń?

ORGANIZATORZY

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

WSPÓŁORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY NAUKOWI:

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Małopolska Uczelnia Publiczna im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej w Warszawie

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

RADA NAUKOWA

Przewodniczący II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

–  prof. dr hab. inż. dr h.c. Jarosław Wołejszo 

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. Sławomir Mazur

RADA NAUKOWA II KONGRESU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Przewodniczący  prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

prof. dr hab. Bogdan Szulc

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Akademia Policji

prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr. hab. Jerzy Będźmirowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Piotr Dela, Uniwersytet Kaliski im Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Akademia Wojsk Lądowych

prof. dr hab. Janusz Gierszewski, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

prof. dr hab. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Andrzej Makowski – Akademia Marynarki Wojennej

prof. dr hab. Marian Kopczewski, Akademia Wojsk Lądowych

prof. dr hab. Tomasz Kośmider, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. dr h.c. Bernard Koziróg – Rektor Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

prof. dr hab. Marian Kozub, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

prof. dr hab. Maciej Marszałek, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Uniwersytet Kaliski im Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, Akademia Pożarnicza

prof. dr hab. Mirosław Sułek

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski,  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek, Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki, Akademia Policji

dr hab. inż. Rafał Bazela, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

płk dr hab. Dariusz Bogusz, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej

dr hab. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk
Stosowanych w Warszawie

dr hab. Lech Chojnowski, prof. Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

gen bryg pilot dr inż. Krzysztof Cur Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Marta Gębska, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

dr hab. Krzysztof Goniewicz, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej

mł. bryg. dr hab. Paweł Gromek, prof. Akademii Pożarniczej

dr hab. Wojciech Horyń, prof. Akademii Wojsk Lądowych

dr hab. Weronika Jakubczak, prof. Akademii Pożarniczej

dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Mateusz Kuczabski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

dr hab. Paweł Lubiewski, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Magdalena Molendowska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

dr hab. Monika Ostrowska, prof. Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

dr hab. Henryk Noga, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Jacek Nowak, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej

dr hab. Julia Nowicka, prof. Akademii sztuki Wojennej

dr hab. Izabela Nowicka, prof. Akademii Wojsk Lądowych

dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej

dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Adam Radomyski, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej

dr hab. inż. Jan Rajchel, gen. bryg. (rez.) pil., prof. Lotniczej Akademii Wojskowej

dr hab. Magdalena Redo, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

dr hab. Magdalena Sitek, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Maciej Siwicki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Marcin M. Smolarkiewicz, prof. Akademii Pożarniczej

płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, prof. Akademii Sztuki Wojennej

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej

dr hab. Jarosław Teska, prof. Akademia Marynarki Wojskowej – Prorektor ds. kształcenia i studenckich Akademia Marynarki Wojskowej

dr hab. Piotr Uchroński, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inż. Andrzej Wawrzusiszyn, prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

dr hab. Janusz Ziarko, prof. Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

dr Jowita Brudnicka, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Polskie Towarzystwo Geopolityczne

dr inż. Zbigniew Ciekot, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

dr Sonia  Grychtoł, Rektor Małopolskiej Uczelni Publicznej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

dr inż. Wiesław Jaszczur, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Paweł Kamiński, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Roman Kaszubowski, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Leszek Kowalczyk, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

dr Sławomir Kowalski, gen. dyw. (r), prof. Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

dr Katarzyna Kruczek, Małopolska Uczelnia Publiczna im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

dr Monika Majchrzak, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zofia Marciniak, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Anna Mróz-Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych

dr inż. Marek Nowakowski, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

dr Bogusława Pawlaczyk, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Cezary Podlasiński, gen. dyw. (r.) prof. Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

st. bryg. dr inż. Robert Piec, Akademia Pożarnicza

dr inż. Norbert Prusiński, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Jarosław Przyjemczak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr Zuzanna Przyłuska, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Adam Rurak, Lotnicza Akademia Wojskowa

dr Paweł Różański, Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej

dr dr h.c. Wojciech Słomka – Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

ppłk dr inż. Jacek Stempień, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

dr Agnieszka Strumińska – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

dr Małgorzata Wilczyńska − Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Piotr Wilczyński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Wojciech Winkler, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Sławomir Wronka, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Krzysztof Zieliński – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

PROGRAM KONGRESU

RAMOWY PROGRAM II KONGRESU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

„OŚRODKI NAUKOWE – OBSZARY BADAŃ I KSZTAŁCENIA”

Kalisz 20-21 listopada 2024 r.

PIERWSZY DZIEŃ – środa, 20.11.2024 r.

09.00 – 10.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU

10.00 – 10.30 – UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

10.30 – 12.00                             I SESJA PLENARNA 

                          DYLEMATY DEFINICYJNE I POZNAWCZE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12.30 – 13.30                             II SESJA PLENARNA

                    WYBRANE PROBLEMY PROMOCJI KADR W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE        

 13.30 – 15.00                          III SESJA PLENARNA

DOROBEK NAUKOWY OŚRODKÓW NAUKOWYCH NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

15.00-16.00 PRZERWA OBIADOWA

16.00 – 18.00                               IV SESJA PLENARNA 

              DYDAKTYCZNE WYZWANIA DLA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – STANDARDY 
                                        KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW BEZPIECZEŃSTWO

16.00 – 18.00                        V SESJA POPULARNO-NAUKOWA – RÓWNOLEGŁA

WSPÓŁCZESNE WYMIARY I OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI     LOKALNYCH

20.00        UROCZYSTA KOLACJA

DRUGI DZIEŃ – czwartek, 21.11.2024 r.

10.00 – 10.20 – ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA KONGRESU

10.20 – 11.30                                VI SESJA PLENARNA

              WĘZŁOWE PROBLEMY METODOLOGII BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM

11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00 – 14.00                  PANELE TEMATYCZNE (RÓWNOLEGŁE)

   BUDOWA ODPORNOŚCI PAŃSTWA WOBEC AKTUALNYCH I PRESPEKTYWICZNYCH       
                                                             WYZWAŃ, RYZYK I ZAGROŻEŃ

PANEL I:        BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PANEL II:  CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI I REALIZACJI ZASADNICZYCH              
                            PROCESÓW W PAŃSTWIE JAKO KLUCZOWE WYZWANIA ZARZĄDZANIA 
                            KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

PANEL III:      BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE, EKONOMICZNE (ENERGETYCZNE 
                             I ŻYWNOŚCIOWE), BEZPIECZENSTWO EKOLOGICZNE, 
                             BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, DEMOGRAFIA I MIGRACJE  
                             LUDNOŚCI

PANEL IV:     BEZPIECZENSTWO USTROJOWE, BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE,  
                           BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE,    
                            CYBERBEZPIECZEŃSTWO

14.10 – 14.40   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE II KONGRESU 
                                 NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Tomasz Rubaj – przewodniczący, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zofia Marciniak – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Paweł Kamiński – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Paulina Bartodziej Lotnicza Akademia Wojskowa

dr inż. Wiesław Jaszczur – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Leszek Kowalczyk – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Marek Kulczycki – Uniwersytet Wrocławski

dr Marek Kustra – Lotnicza Akademia Wojskowa

dr Piotr Lizakowski – Akademia Marynarki Wojennej

dr Małgorzata Matraszek – Lotnicza Akademia Wojskowa

dr Agata Mazurkiewicz – Uniwersytet Jagielloński

dr Adrian Mitręga – Uniwersytet Jana Kochanowskiego

dr Marek Musioł – Uniwersytet Wrocławski

płk dr Krzysztof Ogonowski – Lotnicza Akademia Wojskowa

dr inż. Iwona Osmólska  – Uniwersytet Pomorski w Słupsku

dr inż. Norbert Prusiński – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Agnieszka Sałek Imińska – Uniwersytet Pomorski w Słupsku

dr Patryk Tomaszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Wojciech Winkler Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Maria Wróblewska

dr Alicja Żukowska – Akademia Marynarki Wojennej

mgr Jakub Banasiak – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

mgr Damiana Łada – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

mgr Beata Miler – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

mgr Lesław Dubaj – Akademia Sztuki Wojennej

kpt. mgr inż. Dominik Duralski – Akademia Pożarnicza

mgr Aleksandra Gulewska – Lotnicza Akademia Wojskowa

mgr Monika Pala – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

mgr Kamil Przyłuski – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

USTALENIA ORGANIZACYJNE

Termin i miejsce II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie:

Kongres odbędzie się w dniach: 20-21.11.2024 r. w murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4, w Auli Uniwersytetu Kaliskiego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 16.09.2024 r. na adres: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

Termin wniesienia opłaty za uczestnictwo w II Kongresie Hauk o Bezpieczeństwie to 30.09.2024 r.

Wysokości opłat, w zależności od charakteru uczestnictwa, dostępne są w formularzu zgłoszeniowym.

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie/II Kongres Nauk o Bezpieczeństwie/

Publikacja:

Publikacje w języku polskim i w języku angielskim będą wydane po uzyskaniu pozytywnych recenzji
i akceptacji Rady Naukowej:

 1. W formie artykułów w Przeglądzie Geopolitycznym

Procedura publikacyjna: https://ptg.edu.pl/procedura-publikacyjna-ptg/

2. W formie artykułów w Zeszytach Naukowych Akademii Pożarniczej (w

Wytyczne redakcyjne: https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

3. W formie artykułów naukowych w Kwartalniku Towarzystwa Wiedzy Obronnej „Wiedza Obronna”

Wymagania redakcyjne: https://two.edu.pl/czasopisma-naukowe/

4. W formie recenzowanej, punktowanej monografii (20 pkt każdy rozdział).

Zasady formatowania rozdziału w zakładce DO POBRANIA.

Termin nadsyłania abstraktów rozdziałów (do wszystkich wydawnictw w języku polskim o objętości do 300 słów) do 31.10.2024 r.

Termin nadsyłania artykułów i rozdziałów sformatowanych wg powyższych wytycznych do 30 listopada 2024 roku.

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo do kwalifikowania nadesłanych tekstów do poszczególnych wydawnictw z zastosowaniem kryteriów tematycznego, metodologicznego i merytorycznego o czym poinformuje Autorów i poprosi o ponowną ich redakcję wg wymagań wydawnictw.

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy. Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

KONTAKT

Kontakt do organizatorów: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując:
dr Zofia Marciniak  z.marciniak@uniwersytetkaliski.edu.pl, tel. 796865582