• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podejmuje szereg działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, opartych na zasadach jakości przedstawionych w normie ISO 9001, czyli:

 1. Orientacji na klienta.
 2. Przywództwie.
 3. Zaangażowaniu ludzi.
 4. Podejściu procesowym.
 5. Doskonaleniu.
 6. Podejmowaniu decyzji na podstawie dowodów.
 7. Zarządzaniu relacjami.

Efektem skuteczności tych działań są m.in. pozytywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, uprawniające do prowadzenia kształcenia na realizowanych przez uczelnię kierunkach, jak również wielokrotne zwycięstwa i wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podejmuje szereg działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, opartych na zasadach jakości przedstawionych w normie ISO 9001, czyli:

 1. Orientacji na klienta.
 2. Przywództwie.
 3. Zaangażowaniu ludzi.
 4. Podejściu procesowym.
 5. Doskonaleniu.
 6. Podejmowaniu decyzji na podstawie dowodów.
 7. Zarządzaniu relacjami.

Efektem skuteczności tych działań są m.in. pozytywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, uprawniające do prowadzenia kształcenia na realizowanych przez uczelnię kierunkach, jak również wielokrotne zwycięstwa i wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.