• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Wdrożony na Uniwersytecie im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego system zarządzania jakością funkcjonuje w oparciu o normę ISO 9001:2015.

System został wdrożony i jest utrzymywany na podstawie:

  • Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nr 0012.213.IV.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
  • Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nr 0300.16.IV.2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009