• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Aktualności

Dorobek naukowy

Bibliografia publikacji pracowników otwiera się w nowym oknie

Zawartość bazy

Baza rejestruje publikacyjny dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, afiliowany do Uniwersytetu Kaliskiego.

Afiliacja

Informacje o afiliacji wprowadzane są na podstawie danych źródłowych oraz oświadczeń złożonych przez Autorów

Oficjalna nazwa Uczelni (wymagana przy podawaniu afiliacji w publikacjach):

  • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
  • University of Kalisz

Punktacja

Wartość pkt. MNiSW przypisywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami.

Dane dotyczące wskaźnika Impact Factor dla bieżącego roku kalendarzowego są aktualizowane w II półroczu roku następnego.

Badania naukowe

Ustawy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenia Rektora

Inne

Dorobek naukowy

Wniosek o wykonanie analizy bibliometrycznej (załącznik 1)


Formularz analizy bibliometrycznej (załącznik 2)


OŚWIADCZENIE o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – PATENT

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – WYDAWNICTWO ZWARTE (MONOGRAFIA, MATERIAŁY KONFERENCYJNE)

Kontakt

Dokumentacja dorobku naukowego

dr Małgorzata Bańkowska

telefon: 62 50 00 739

email: dzial.nauki@uniwersytetkaliski.edu.pl

Badania naukowe, ewaluacja

dr n.med. i n. o zdr. Kamila Kmieć

telefon: 62 50 00 740

email: k.kmiec@uniwersytetkaliski.edu.pl