• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Jest godło i sztandar Akademii Kaliskiej-8

Projekt godła i sztandaru Akademii Kaliskiej przyjęły w czwartek Rada Uczelni oraz uczelniany Senat. Uroczyste posiedzenia odbyły się w Katedrze Kaliskiej pw. Świętego Mikołaja.

Projekty wykonał dr Jerzy Wypych, podczas uroczystej prezentacji, przedstawił symbolikę godła, odniesienia historyczne, a także podzielił się własnym odkryciem.

“Dotąd byliśmy przekonani, że szkolnictwo w Kaliszu należy wiązać z datą powołania Kolegium Jezuickiego, ale okazało się, że ćwierć wieku wcześniej powstała Kolonia Akademicka Akademii Krakowskiej” – powiedział dr Wypych.

To odkrycie znalazło się uzasadnieniu uchwał Rady Uczelni i Senatu.

“W poszukiwaniu znaczeń odwołujemy się do dziejów szkolnictwa wyższego Kalisza i historii Miasta. Inspiracji szukamy w namalowanej w 1909 roku przez Włodzimierza Tetmajera Kaplicy Polskiej powstałej na zlecenie jej ówczesnego proboszcza ks. Jana Sobczyńskiego. Znak przedstawia orła z umieszczoną na piersi tarczą z herbami: Ziemi Kaliskiej i Kalisza. Wokół biegnie dewiza łączona z herbem województwa kaliskiego czy wcześniej Ziemi Kaliskiej: GENTES FRENANTUR SUPERBAE, co możemy przetłumaczyć: Ludy dumne kierują się rozumem. W otoku umieszczona jest data o istnieniu w Kaliszu Kolonii Akademickiej Akademii Krakowskiej – 1389 i rok powołania Akademii Kaliskiej 2020.

Z kolei w uzasadnieniu uchwały o przyjęciu projektu godła, autorzy napisali: – Godłem Uczelni jest zgeometryzowana i uproszczona tarcza herbowa ze Sztandaru Uczelni. Przedstawia w górnym polu herb Ziemi Kaliskiej – głowę bawołu, opisywaną również jako głowa żubra. Po obu stronach litery A i K. Poniżej herb Kalisza. W wersji zachowanej w Monografii m. Kalisza Józefa Raciborskiego z roku 1912 : W roku 1447 i 1450 przebywa w Kaliszu król Kazimierz Jagiellończyk, w tym też czasie słynie z nauki wybitnej Mikołaj z Kalisza, proboszcz Żarnowiecki, mistrz Dekretów i Rektor Akademji Krakowskiej. Autentyczna pieczęć Kazimierza Jagiellończyka w zbiorach gabinetu archeologicznego przy Uniwersytecie Krakowskim zachowana, przekazała nam współczesny wizerunek herbu Kalisza; wyobraża ona bramę miejską zamkniętą, z dwiema nad murami wieżycami, między któremi stoi mąż w długim żupanie, z czapką rogatą na głowie, o długich włosach, trzymający w ręce lewej przy ustach trąbę, a w prawej różdżkę oliwną; nad głową gwiazda. Około herbu napis: „ Signum maius civitas Calissiensis primere fundationis” Obok godła z prawej strony nazwa Uczelni: u góry AKADEMIA KALISKA Poniżej napis – im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Podczas posiedzenia Senatu gratulacje i kwiaty otrzymała prorektor Katarzyna Sygit, która została profesorem belwederskim, a za uzyskanie habilitacji, nagrodzony został dr Krzysztof Talaśka. Ponadto każdy z członków Senatu otrzymał podziękowania z rąk rektora, prof. Andrzeja Wojtyly. Uroczyste i zarazem ostatnie posiedzenie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Libiamo.