• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski, pracownicy biur wyceny nieruchomości i urzędnicy realizujący zadania związane z gospodarowaniem mieniem i planowaniem przestrzennym, wzięli udział w szóstej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni”, zorganizowanej przez Akademię Kaliską i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Przez dwa dni (21-22 kwietnia) uczestnicy dyskutowali o najbardziej aktualnych problemach wyceny nieruchomości. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Kalisza oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nieruchomość w przestrzeni” organizowana jest cyklicznie od 2015 roku. Jej celem jest integracja naukowców i praktyków szacowania nieruchomości, dlatego oprócz wykładów, konferencji towarzyszyły również liczne warsztaty i dyskusje poświęcone wycenie nieruchomości. Kalisz był po raz trzeci gospodarzem tego wydarzenia i jak podkreślał Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Tomasz Ciodyk, „Kalisz stał się miejscem kultowym, niemal Mekką dla rzeczoznawców majątkowych”. Prezydent Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu Stanisław Michał Wegner dodał, że konferencja „Nieruchomość w przestrzeni 6” jest największym wydarzeniem naukowo-praktycznym w kraju.

Dyskusję rozpoczęła prof. Maria Trojanek, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. – Nieruchomość to nie tylko miejsce, w którym żyjemy i pracujemy, ale także miejsce, które definiuje naszą tożsamość i aspiracje – podkreśliła, dodając, że konferencja to dobry przykład współpracy nauki z praktykami. Do tych słów nawiązał również rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, który wspólnie z prof. Beatą Wenerską, dziekan Wydziału Nauk Społecznych przywitał uczestników. – Mam nadzieję, że wnioski z konferencji będą przede wszystkim praktyczne, bo to bardzo ważne, aby upraktyczniać badania naukowe – powiedział rektor. Wykłady specjalne wygłosili: prof. Sabina Źróbek z UWM w Olsztynie, która przedstawiła wpływ założeń w wycenie nieruchomości na jej wartość oraz Krzysztof Grzesik, prezydent TEGOVA, który opowiedział o wpływie Unii Europejskiej na działalność w zakresie wyceny nieruchomości.

Pierwszą sesję poświęcono wartości nieruchomości określanej na potrzeby odszkodowań. Panel poprowadził prof. Ryszard Źróbek z UWM w Olsztynie. Z kolei Joanna Grzesiak, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprezentowała sposób ustalania odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej. Zagadnienie to z perspektywy organów administracji publicznej omówił Krzysztof Pankowski, kierownik Oddziału odszkodowań w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Dr Cezary Kowalczyk z UWM w Olsztynie omówił procedury szacowania na potrzeby budowy i eksploatacji linii przesyłowych, a dr Tomasz Luterek, wiceprezydent PFSRM zapoznał uczestników z problematyką odszkodowań wypłacanych na podstawie wycen retrospektywnych.  

Drugą sesję poprowadził Jan Robert Nowak, specjalista ds. finansowania nieruchomości, przez wiele lat związany z bankami. Problematyka określania wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności i wymuszonej sprzedaży jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno pracy rzeczoznawców, jak i stabilnego systemu bankowego oraz w konsekwencji gospodarki. Zmiany przepisów, zaostrzanie wymogów ostrożnościowych banków i niestabilna sytuacja gospodarcza powodują spadek dostępności kredytów i wzrost wymagań stawianych rzeczoznawcom majątkowym. W tej części konferencji prof. Ewa Kucharska-Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego, omówiła kwestię wartości długoterminowej nieruchomości. Dr Katarzyna Kamińska z Uniwersytetu Śląskiego porównała sytuację prawną dłużników hipotecznych w Polsce i Holandii, dr Jan Konowalczuk z UE w Krakowie dokonał oceny ryzyka nieruchomości przy zabezpieczeniu kredytu z wykorzystaniem metodyki wyceny obejmującej efekty zewnętrzne, a dr Józef Kolański, komornik i przedstawiciel Akademii Kaliskiej przedstawił znaczenie rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym i spadkowym. Podczas konferencji zwrócono także uwagę na niezwykle ważną kwestię dopuszczalności i jakości automatycznych modeli wyceny.  

Drugi dzień konferencji okazał się bardzo burzliwy i bogaty w dyskusje. Trzecia sesja poświęcona wycenie nieruchomości komercyjnych, prowadzona przez prof. Iwonę Foryś z Uniwersytetu Szczecińskiego, obejmowała trudne zagadnienia. Prof. Dariusz Trojanowski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił mity podejścia dochodowego, a dr Piotr Cegielski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wskazał kryteria wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym.

Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie Doroty Lachowskiej z Polish Properties, dotyczące sposobów przeprowadzania analizy rynku w wycenie w podejściu dochodowym. Panel wzbogaciła dyskusja, w której udział wzięli dodatkowo Krzysztof Grzesik, przewodniczący TEGOVA i członek Polish Properties oraz Jacek Kamiński z JLL Polska, którzy podkreślili konieczność dokonywania analizy rynku wykraczającej daleko poza śledzenie aktów notarialnych, dostępnych z opóźnieniem. Mówili również o tym, jak ważny jest kontakt z deweloperami oraz podmiotami wynajmującymi powierzchnie komercyjne, dający dostęp do najświeższych informacji.

Kolejną sesję poprowadził prof. Marek Szewczyk z UAM. Dotyczyła ona skutków zmian w planowaniu przestrzennym w wycenie nieruchomości. Prof. Małgorzata Krajewska z PBŚ i UMK, przedstawiła case study związane ze zmianą wartości gruntu na skutek uchwalenia planu miejscowego, z jakim miała do czynienia jako rzeczoznawca majątkowy i zaproponowała sposób rozwiązania problemu. Następnie dr Anna Nowel w ciekawy sposób omawiała temat przeznaczenia nieruchomości i jej wartości w świetle planowanych zmian systemu aktów planowania przestrzennego. Tematykę planu ogólnego i jego znaczenie dla ustalania wartości nieruchomości omówili sędzia dr Mirosław Gdesz z NSA oraz Grzegorz Kubaszewski z MRiT. Na koniec panelu rzeczoznawcy dr Ewelina Wójciak i Marcin Czarnecki zapoznali uczestników z problemami ustalania opłaty planistycznej w świetle nowelizacji przepisów.

Ostatni panel dotyczył Data science w wycenie nieruchomości. Prof. Piotr Parzych z AGH w atrakcyjny sposób prowadził sesję, w której prelegenci pokazali, w jaki sposób zastosować naukę do analizy rynku i wyceny nieruchomości. Prof. Agnieszka Bieda z AGH i dr Kinga Szopińska z PBŚ zapoznały uczestników z narzędziami do analizy wpływu jakości środowiska na rynek nieruchomości, prof. Radosław Cellmer z UWM zaprezentował, w jaki sposób wykorzystać darmowe oprogramowanie QGIS, a prof. Jan Kazak wprowadził rzeczoznawców w tematykę Business Intelligence.

Konferencję uświetniły poruszający występ „Soul Soul Soul” Moniki Urlik w akompaniamencie Big Bandu Filharmonii Kaliskiej oraz uroczysta kolacja.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr Izabela Rącka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Kalisza oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Patronat medialny sprawował Latarnik Kaliski.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomość w przestrzeni 6” została dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”, moduł  „Wsparcie konferencji naukowych”.

Wartość dofinansowania: 105.250 zł Całkowita wartość zadania: 212.841,20 zł.

Fot. Dagmara Jeżyk, wideo: Latarnik Kaliski