• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2021

Do końca listopada można składać prace dyplomowe – licencjackie bądź magisterskie, obronione w roku akademicki m 2020/2021. Pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: prac licencjackich i inżynierskich oraz prac magisterskich.

Mogą wziąć w nim udział studenci bądź absolwenci Akademii Kaliskiej, którzy kształcili się na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i obronili swoje prace w roku akademickim 2020/2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.

W przypadku zgłoszenia pracy przez inną osobę niż autor pracy, wymagana jest również zgoda autora.

Zgłoszenia (egzemplarz pracy w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym CD, a także specjalny formularz, stanowiący zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ) należy złożyć do 30 listopada (decyduje data stempla pocztowego) w Dziale Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przy ulicy Nowy Świat 4 (pokój nr 6) z dopiskiem „Konkurs na prace dyplomowe”. Pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. zł.