• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ruszyła VI edycja projektu edukacyjno-zawodowego

Młodzieżowe Misje Gospodarcze!

Branża logistyczna oczami młodzieży – to temat przewodni 6 edycji Młodzieżowych Misji Gospodarczych. W murach auli Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, został dziś zainicjowany  kolejny projekt edukacyjno-zawodowy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Po raz czwarty partnerem projektu jest Uniwersytet Kaliski oraz  Akademicki Inkubatorem Przedsiębiorczości. Do współpracy przystąpiły również  Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja, dedykowana jest branży logistycznej jako dobrego kierunku nauki, ale i też rozwoju zawodowego w przyszłości. Inaugurację projektu zainicjował wykład  wprowadzających w tematykę logistyki wygłoszony przez dr Leszka Szczupaka, kierownika Katedry Logistyki i Transportu Uniwersytetu Kaliskiego. Uczestnicy i zgromadzeni goście  mieli możliwość zwiedzania nowoczesnych laboratoriów logistycznych na Wydziale Nauk Społecznych, które pozwalają kształcić studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS.

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to program edukacyjno-zawodowy, który łączy uczniów szkół ponadpodstawowych z Kalisza i okolic oraz pracodawców. Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie kompetencji przyszłości u zaangażowanej młodzieży w zakresie współpracy zespołowej, umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i syntezy informacji, podejmowania decyzji oraz skutecznej komunikacji. Zadaniem uczestników jest wypracowanie i wdrożenie akcji promującej potencjał i możliwości branży logistycznej wśród rówieśników, zarówno jako dobrego kierunku nauki, ale i też rozwoju zawodowego w przyszłości. Osią projektu są spotkania studyjne oraz  warsztatowe prowadzone przez praktyków i firmy zaangażowane w projekt . W bieżącej edycji są to :

Adecon Sp. z o.o.

Colian Logistic Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta “EKO” Sp. z o.o.

 Ponadto w aktywne  wsparcie merytoryczne i organizacyjne w charakterze partnera projektu  włączyła się  Katedra Logistyki i Transportu. Natomiast uczniowie szkół ponadpaństwowych podczas realizacji zadań cząstkowych w projekcie będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji studentów z Koła Naukowego Terminaldziałającego na Wydziale Nauk Społecznych .

Projekt realizowany jest w terminie od grudzień 2023 do  kwietnia 2024r.

Organizatorem projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Bieżące informacje o projekcie dostępne pod linkiem:  https://www.facebook.com/mlodziezowemisjegospodarcze/