• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Polfund - Santander

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie

Konkurs Grantowy

Chcesz założyć swoją firmę lub ją rozwinąć? Masz pomysł na biznes? Ten projekt jest dla Ciebie!

Zgłoś biznesplan, wypełnij i zyskaj grant o wartość:

1 miejsce 12.000zł.

2 miejsce 8 .000zł.

3 miejsce 6.000zł.  

Zainspiruj się  webinarami i zyskaj wsparcie finansowe.

Rozwiń  skrzydła!

 Polska Fundacją Przedsiębiorczości i Polfund FPK S.A. przygotowały:

•Cykl 10 bezpłatnych webinarów!, które prowadzone są na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wszystkie webinary będą tłumaczone na PJM ( polski język migowy).

•Konkurs grantowy , do wygrania w każdej z 4 kategorii granty o wartości: 12, 8 lub 6 tysięcy złotych.

Link:

MOCni w biznesie 2024 – webinary i 🏆konkurs grantowy na biznesplan – Santander

Ponad 30 osobowa grupa studentów z Wydziału Nauk Społecznych zwiedziła Zakłada Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć instalację fermentacji przetwarzającą selektywne odpady biodegradowalne na biogaz oraz wyposażoną w nowoczesne urządzenia technologiczne instalację do sortowania odpadów.  W wycieczce brali udział studenci z Koła Naukowego SONADAŻ oraz TERMINAL.

W trakcie wykładu wygłoszonego przez z-cę dyrektora ZUOK Piotra Szewczyka studenci poznali historię i przedmiot działalności zakładu oraz trendy w zakresie fermentacji odpadów w Polsce. Ważnym aspektem prelekcji było omówienie wytycznych jak we właściwy sposób segregować odpady oraz jakie korzyści przynosi przetwarzanie odpadów.

Podczas zwiedzania zakładu padło wiele ciekawych pytań  ze strony studentów dotyczących zagadnień z obszaru logistyki zarządzania odpadami , ekologii oraz alternatywnych źródeł biopaliw. Studenci  byli pod dużym wrażeniem nowoczesnego obiektu.

Organizatorem wizyty studyjnej była mgr Małgorzata Spychalska-dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we współpracy z Katedrą Logistyki i Transportu. Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szewczykowi za pomoc w organizacji wycieczki i praktyczną  dawkę wiedzy!

To była inspirująca podróż w świat biznesu.  

Ruszyła VI edycja projektu edukacyjno-zawodowego

Młodzieżowe Misje Gospodarcze!

Branża logistyczna oczami młodzieży – to temat przewodni 6 edycji Młodzieżowych Misji Gospodarczych. W murach auli Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, został dziś zainicjowany  kolejny projekt edukacyjno-zawodowy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Po raz czwarty partnerem projektu jest Uniwersytet Kaliski oraz  Akademicki Inkubatorem Przedsiębiorczości. Do współpracy przystąpiły również  Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja, dedykowana jest branży logistycznej jako dobrego kierunku nauki, ale i też rozwoju zawodowego w przyszłości. Inaugurację projektu zainicjował wykład  wprowadzających w tematykę logistyki wygłoszony przez dr Leszka Szczupaka, kierownika Katedry Logistyki i Transportu Uniwersytetu Kaliskiego. Uczestnicy i zgromadzeni goście  mieli możliwość zwiedzania nowoczesnych laboratoriów logistycznych na Wydziale Nauk Społecznych, które pozwalają kształcić studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS.

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to program edukacyjno-zawodowy, który łączy uczniów szkół ponadpodstawowych z Kalisza i okolic oraz pracodawców. Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie kompetencji przyszłości u zaangażowanej młodzieży w zakresie współpracy zespołowej, umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i syntezy informacji, podejmowania decyzji oraz skutecznej komunikacji. Zadaniem uczestników jest wypracowanie i wdrożenie akcji promującej potencjał i możliwości branży logistycznej wśród rówieśników, zarówno jako dobrego kierunku nauki, ale i też rozwoju zawodowego w przyszłości. Osią projektu są spotkania studyjne oraz  warsztatowe prowadzone przez praktyków i firmy zaangażowane w projekt . W bieżącej edycji są to :

Adecon Sp. z o.o.

Colian Logistic Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta “EKO” Sp. z o.o.

 Ponadto w aktywne  wsparcie merytoryczne i organizacyjne w charakterze partnera projektu  włączyła się  Katedra Logistyki i Transportu. Natomiast uczniowie szkół ponadpaństwowych podczas realizacji zadań cząstkowych w projekcie będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji studentów z Koła Naukowego Terminaldziałającego na Wydziale Nauk Społecznych .

Projekt realizowany jest w terminie od grudzień 2023 do  kwietnia 2024r.

Organizatorem projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Bieżące informacje o projekcie dostępne pod linkiem:  https://www.facebook.com/mlodziezowemisjegospodarcze/

Studenci kierunku Zarządzanie Finansami rozpoczęli 18 godzinny cykl szkoleń poświęcony księgowości w praktyce . W trakcie 5 spotkań szkoleniowych uczestnicy korzystając z najnowszej wersji programu Insert Nexo zaznajomią się z obsługą oprogramowania Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant oraz Subiekt.

Program szkoleń przewiduje nabycie szerokich umiejętności praktycznych tj.:
W obszarze obsługi oprogramowania Rewizor:

 • tworzenie kont syntetycznych i analitycznych,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • księgowanie faktur,
 • naliczanie amortyzacji,
 • dekretowanie wyciągów bankowych,
 • generowanie zestawień obrotów i sald oraz sprawozdania finansowego.

W obszarze obsługi oprogramowania Rachmistrz:

 • wprowadzanie danych firmy,
 • wprowadzanie faktur,
 • wprowadzanie środków trwałych,
 • generowanie deklaracji PIT, JPK, VAT,
 • generowanie raportów.

W obszarze obsługi oprogramowania Gratyfikant:

 • wprowadzanie do ewidencji osobowej pracowników,
 • wprowadzanie absencji: zwolnień lekarskich, urlopów,
 • generowanie list płac,
 • generowanie deklaracji PIT, ZUS,
 • generowanie umów oraz aneksów,
 • generowanie zaświadczeń.

W obszarze obsługi oprogramowania Subiekt:

 • dodawanie towarów do kartoteki,
 • dodawanie klientów do kartoteki,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • dodawanie faktur zakupu,
 • dodawanie zamówień od klienta.

Szkolenie zorganizowała mgr Małgorzata Spychalska – dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości , natomiast zajęcie praktyczne ze studentami prowadzi dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu – Lidia Secler, praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zawodzie księgowego.

Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków do udziału w ogólnopolskim konkursie “Googlowanie? Lubię to!“.

Zwycięzcy odbędą 3-miesięczny, płatny staż w agencji marketingu internetowego Afterweb (do wyboru stacjonarny lub zdalny). Doświadczenie będzie można zdobyć na stanowisku Copywriter SEO, Junior SEO lub Junior Google Ads Specjalist. Najlepsi stażyści otrzymają szansę na stałe zatrudnienie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy, której tematem przewodnim jest korzystanie z wyszukiwarki Google podczas nauki. Praca może mieć formę zdjęcia, grafiki, prezentacji lub krótkiego video.

Czas trwania konkursu: 16.10.2023 – 15.12.2023
Ogłoszenie wyników: 21.12.2023

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy wejść na stronę https://afterweb.pl/googlowanie-lubie-to-ogolnopolski-konkurs-dla-studentow/
i wypełnić przygotowany formularz. 

Regulamin konkursu: https://www.afterweb.pl/regulamin-konkursu-googlowanie.pdf

„Spotkanie dwóch światów: Człowiek i sztuczna inteligencja”

to główny temat Kaliskiego Forum Biznesu,

które odbędzie się w dniach 18-20. października 2023 r.

To już ósma edycja tego wydarzenia.

Tegoroczne Forum w całości odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

Wydarzenie oparte będzie na formule prelekcji oraz szkoleń warsztatowych.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kaliski  Inkubator Przedsiębiorczości .

Udział w Forum jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 16 października 2023r.

Więcej informacji, szczegółowy program wydarzenia oraz  formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem :

https://www.inkubator.kalisz.pl/8-kaliskie-forum-biznesu-czlowiek-i-sztuczna-inteligencja/

Czas na młodych

PUP w Kaliszu realizuje projekt “Czas na młodych”, którego celem jest kompleksowe wsparcie właśnie Was!

Co projekt zakłada? Oto lista kompleksowych wsparć, które możecie otrzymać:

Aktywizacja zawodowa i poradnictwo zawodowe,

Doradztwo psychologiczne,

Doradztwo w zakresie edukacji, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

Doradztwo w zakresie możliwości mieszkaniowych,

Doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe.

To jeszcze nie wszystko! W ramach projektu studenci mogą skorzystać z bonów na start, staży, szkoleń, grantów na samozatrudnienie, dofinansowania wynagrodzeń oraz pakietu okulistycznego.

Jesteśmy przekonani, że “Czas na młodych” to doskonała inicjatywa, która pomoże Wam osiągnąć Wasze cele i marzenia. Nie wahajcie się skorzystać z tych fantastycznych możliwości!

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie PUP Kalisz. Dzielcie się tą wiadomością, aby dotarła do jak największej liczby młodych osób, które mogą skorzystać z tego wsparcia! #CzasNaMłodych#WsparcieMłodych#Praca#Edukacja#Kalisz#PUPKalisz